Už vím, čím budu

V rámci polytechnického vzdělávání se děti z MŠ DUHA v Klášterci nad Ohří měly možnost na vlastní oči seznámit s řemeslnými pracemi souvisejícími se zpracováním dřeva. Navštívily místní truhlářskou dílnu, kde měly možnost vdechovat vůni dřeva nebo slyšet hluk pil při řezání klád. Děti už ví, že při práci u strojů se musí dbát na bezpečnost. K velké radosti všech byly připraveny v dílně kladívka, pilky, rašple i brusný papír, děti si tak mohly vyzkoušet svou zručnost. Malým „řemeslníkům“ se práce se dřevem velmi líbila. Návštěva dílny dětem ukázala smysluplné využití drahocenné suroviny, která roste mnoho desítek let.  Majitelům dílny manželům Balážovým děkujeme za vstřícný přístup a velkou ochotu.

Další, stejně vydařenou akci nám pomohla uskutečnit paní Martina Štefánková, zakladatelka firmy MAMAVIS, která vyrábí léčebné zábaly. V dílně MAMAVIS se mohly děti seznámit s šicími stroji a s pracovními technikami při práci s látkou. Formou pohádky byla dětem představena historie přírodní léčivé metody Vincence Priessnitze a využití léčebných zábalů k úlevě od bolesti. Pro děti byly připraveny dárky v podobě praktických taštiček, které si mohly samy v dílně ozdobit.

Naším cílem je realizovat polytechnické vzdělávání v praktické rovině, tak aby děti získávaly nové poznatky a zkušenosti prožitkem, umožnit dětem chápat, že lidská práce vytváří hodnoty, aby se naučily si jich vážit. Velké poděkování patří manželům Balážovým a paní Martině Štefánkové za to, že nám pomáhají náš záměr realizovat.

Marta Maxová, zástupkyně odloučeného pracoviště MŠ Dlouhá v Klášterci nad Ohří

-red-