Online archiv

Kategorie: Zajímavosti

Důležité upozornění pro návštěvníky online archivu

-red-

Jak velký je Vesmír

-red-, 2024_04_duben
V jihočeské krajině v obci Ktiš, mezi šuměním stromů a zpěvem ptáků, se nachází naše mateřská škola. Jsme místem, kde se setkávají děti ve věku od dvou do sedmi let, aby objevovaly svět kolem sebe.

Dny pro zdraví

-red-, 2024_04_duben

Konkurzní řízení a profesně-legislativní aspekty III. – zátěžové situace

-red-, 2024_04_duben
Profese ředitelky mateřské školy patří mezi vysoce zátěžové. Za problematické faktory můžeme považovat specifickou zátěž ženského kolektivu, různorodost kolektivu dětí, výchovné problémy dětí, náročné požadavky na kvalifikaci, obecné vědomosti, dovednosti i individuální schopnosti ředitelky. Dalšími faktory jsou pak schopnost pružně řešit konfliktní momenty, komunikace s rodiči, kolegy, nadřízenými či podřízenými.

Členská schůze organizace OMEP

-red-, 2024_03_březen

Velikonoce jsou přede dveřmi

PhDr. Helena Chvátalová, 2024_03_březen
Nejkrásnějšími jarními svátky, které připadají vždycky buď na konec března, nebo na duben, jsou Velikonoce. V letošním roce jsou dost časně – Velký pátek připadá na 29. březen, pomlázka neboli Červené pondělí na 1. duben, tedy „na apríla“. Přípravě na velikonoční svátky můžeme tedy věnovat celý březen. Určitě si to s dětmi užijeme.

Konkursní řízení a profesně legislativní aspekty II.

-red-, 2024_02_unor
Trvalými cíli každé školy by měla být ochota hledat nové výzvy, cíle a přístupy, týmově spolupracovat, směřovat k participativnímu vedení, permanentně směřovat ke zlepšování a směřovat k tzv. učící se organizaci.

Proč jsme se nepřipojili ke stávce?

-red-, 2024_02_unor
Do stávky jsme se jako MŠ nepřipojili. Není to proto, že by naše nepedagogické kolegyně měly hodně peněz. Jsou součástí našeho týmu, a důležitou součástí. Ale když jsem podrobněji sledovala, kdo je organizátorem stávky, tak jsem si uvědomila, že bude stávka zneužita jinými silami. A takto jsem se ke stávce postavila před celým učitelským sborem i nepedagogy. V tomto názoru jsme nalezli společnou řeč.

DYSKORUNKA 2024 aneb „Každý (se) může učit jako superhrdina“

-red-, 2024_02_unor

Návštěva divadla pro MŠ a 1. stupeň – Kabinet zázraků

-red-, 2024_01_leden
Proč chodíme do divadla? Divadlo má jedinečnou a nezastupitelnou roli ve vzdělávacím procesu. Co může nabídnout pouze divadlo na rozdíl od jiných druhů umění a být tím nápomocné při vzdělávání? Žáky bylo, je a bude obtížné zaujmout.

Konkurzní řízení a profesně – legislativní aspekty I.

-red-, 2024_01_leden
Práva a povinnosti ředitele školy definuje ustanovení § 164 až § 166 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Co je ale dobré vědět a znát před konkurzním řízením o legislativním rámci, oblasti řízení lidských zdrojů a oblasti strategického plánování?

Výjezd učitelek mateřských škol do Estonska

-red-, 2024_01_leden
V rámci společných akcí pořádaných místní akční skupinou MAS Dolnobřežansko byla naše mateřská škola oslovena, zda by se stala vedoucím konsorcia v rámci evropského programu Erasmus+. Tento program je zaměřený na výjezd učitelů mateřských škol do zemí EU, kde mohou vidět a čerpat nové zdroje pro svou práci v předškolním vzdělávání.