Online archiv

Kategorie: Zajímavosti

Soutěž pro mateřské školy

-red-, 2022_06_červen

Školka připomínající houbu brzy otevře

-red-, 2022_06_červen

Nejoblíbenější kniha dětí roku 2021

-red-, 2022_06_červen

Klubovna Školičky Kamarád aneb „Kouzlo starých časů“

-red-, 2022_05_květen
Dovolte nám představit další projekt naší mateřské školy, jehož cílem bylo podpořit nejen historii MŠ, ale i vytvořit v naší obci další místo pro komunitní setkávání.

Společnosti pro předškolní výchovu je 30 let

-red-, 2022_05_květen
Společnost pro předškolní výchovu, z.s. (dále jen „Společnost“), vznikla v roce 1992 jako nezávislé dobrovolné občanské sdružení odborníků z oblasti teorie i praxe péče o děti předškolního věku. Její hlavní cíl vycházející z Úmluvy o právech dítěte byl a je hájit zájmy a práva dětí, zejména předškolního věku, v nejširším slova smyslu.

Sebeobsluha a samostatnost dětí v mateřské škole

-red-, 2022_04_duben
Vstup do první třídy základní školy je pro dítě velkou změnou. Přestává být malým dítětem, stává se školákem a je potřeba jej pro tuto životní roli náležitě vybavit, a to nejen materiálně, ale i sociálně.

Aktuality z MŠMT ČR

-red-, 2022_03_březen

Dárek za předplatné březen 2022

2022_03_březen
Kniha Šimon chce být krotitelem v hodnotě 299 Kč. Chcete ji získat? Objednejte a zaplaťte roční předplatné do 1. 4. 2022. Dárek do rozebrání zásob.

Dárek za předplatné

-red-, 2022_02

Aktualizace školního řádu v dopadech covidu-19

-red-, 2022_01
Školní řád patří mezi nejdůležitější, klíčové dokumenty školy. Oblast práv a povinností je zde vytyčena pro všechny účastníky výchovně-vzdělávacího procesu. V minulosti přinesla zásadní změny například aplikace vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů.

Udržitelný rozvoj v předškolním vzdělávání

Mgr. Marie Těthalová, 2022_01
O tom, že naše planeta není na jedno použití, se mluví již dlouho. Jak se ale tato myšlenka promítá do vzdělávání malých dětí? Jednou z možností, jak s dětmi rozvíjet téma udržitelného rozvoje, je nový projekt organizace OMEP.

Zlozvyky se naučíme hned

-red-, 2021_10