Online archiv

Kategorie: Zajímavosti

Jenom v penězích to není

-red-, 9/2019
Reaguji na článek v časopisu Informatorium 3–8, říjen 2019 s názvem Pedagogické vzdělání nemá 9000 kantorů. Stále se řeší, že je nedostatek pedagogů. Podle ministra školství chybí 6000 pedagogů a v článku se navíc uvádí, že 9000 nemá pedagogické vzdělání. Dále je uvedeno, že podle dostupných informací je problém způsoben nedostatečnými platy pedagogů.

30 let od sametové revoluce

Mgr. Marie Těthalová, 9/2019
V pátek 17. listopadu 1989 proběhla pietní akce, která měla připomenout 50. výročí uzavření vysokých škol nacisty. Účastníky pochodu ale v jeho průběhu napadla Veřejná bezpečnost a akce se stala začátkem sametové revoluce, která vyvrcholila zvolením Václava Havla prezidentem.

Aktuality

-red-, 9/2019

Dyskorunka 2019

-red-, 9/2019

Dárek za předplatné

-red-, 9/2019

Bojovat proti systému

Mgr. Marie Těthalová, 9/2019

Hladové děti čtou hůře

-red-, 8/2019

Pedagogické vzdělání nemá 9000 kantorů

-red-, 8/2019

Dárek za předplatné říjen 2019

-red-, 8/2019
K časopisu ještě knihu!

Hladiny se rozčeří…

Mgr. Marie Těthalová, 8/2019
Ne vždycky o to ale stojíme. Pocit, že všechno funguje, jak má, a že není třeba cokoli měnit. Prostě se to tak dělá, prostě děti, které nějak vybočují, jsou takové a makové a není možné, že by něco bylo jinak. Děláme to tak už roky a prostě to tak je. Někdy hladinu rozčeří nové dítě, které přichází s nastavením, jež úplně nezapadá do našich škatulek. Normální je, že jsme každý jiný, a proto bychom tuhle „výsadu“ jinakosti měli dopřát i dětem. I ty jsou každé jiné, jinakost ale rozhodně není divnost. Když s námi dítě nezvládá mluvit tak, jak očekáváme, nebo se bojí každého neznámého a zůstává ve své bezpečné, leč velmi limitované zóně komfortu, neměli bychom to přijmout jako status quo, ale hledat cestičky, jak trochu otevřít jeho svět. Možná vám trochu inspirace přinese článek o naučené bezmocnosti, což je psychologický fenomén, který se týká obav z čehokoli nového a neznámého, nebo text o vývojové dysfázii, při které se nám děti mohou také jevit jako pasivní a někdy, přiznejme si, jako méně inteligentní. Problém je ale ve zpracování řeči a i zde můžeme najít cesty, jak s dítětem pracovat a povzbuzovat ho. Milé čtenářky a milí čtenáři Informatoria 3–8, přeji vám, abyste zvíření hladiny brali jako šanci zkusit něco nového. Někdy je to náročné, jindy zase radostné, vždycky to ovšem vyžaduje naše úsilí. Bez drobných i velkých změn bychom ale ustrnuli, a to by nás časem přestalo bavit. Takže směle do toho! Mgr. Marie Těthalová

Reforma financování škol aktuálně

-red-, 7/2019

Dárek za předplatné

-red-, 7/2019