Srdce Evropy s geny celého světa?

Jako je prokázáno, že Francouzům koluje v žilách germánská krev a Irové mají keltské předky, český národ je tradičně považován za národ slovanský. Avšak je tomu doopravdy tak? Nejnovější genografické výzkumy ukazují, že jsme v evropské populaci naprostý unikát. Naše kořeny jsou totiž mnohem rozvětvenější, než bychom si možná mysleli. Když se vrátíme k našemu slovanskému původu, takových genů se v naší společnosti vyskytuje pouze jedna třetina. Přibližně tu druhou pak tvoří stopa germánských a keltských předků. Poslední třetina obsahuje geny „praotců“ přicházejících do oblasti Čech z nejrozličnějších končin, jakými jsou například Skandinávie, Středomoří, ale také třeba oblast někdejší kolébky civilizace, Mezopotámie.

Placená zóna

-red-