Psychologický medailon - Viktor Emanuel Frankl – vězeň číslo 119 104

Viktor Frankl se narodil 26. 3. 1905 ve Vídni v židovské rodině a zemřel 2. září 1997 tamtéž, selhalo mu srdce. Byl prostřední ze tří dětí, měl ještě mladší sestru Stellu a staršího bratra Waltra. Tento rakouský psychiatr a neurolog je také zakladatelem psychoterapeutického směru logoterapie. V roce 1942 do koncentračního tábora, a právě zde byl organizátorem tajných setkání, během nichž dával lidem naději a smysl, aby měli dál pro co žít.

Svou matku popisoval jako laskavou, otce, který pracoval jako ředitel ministerstva sociálních věcí v Rakousku (i když původně oba rodiče pocházeli z Čech), jako přísného, avšak spravedlivého muže. Během první světové války si malý Viktor dokonce prošel žebráním na ulicích a krádežemi kukuřice kvůli celkové bídě. Osud mu však dal šanci, a tak vystudoval medicínu ve Vídni a dále se zaměřoval na oblast psychiatrie. Budoval po celém Rakousku, které procházelo krizí, síť poraden, kam mohli lidé docházet na terapii. Jeho specializací se postupem času stala problematika sebevražd mladistvých v důsledku předávání školního vysvědčení. Od roku 1937 pak pracoval s pacienty i soukromě. Byl dvakrát ženatý – jeho první žena Tilly zemřela v koncentračním táboře. Od roku 1940 byl vedoucím neurologického oddělení v Rothschildově nemocnici, která byla tehdy jediným místem, kde mohli být ještě ošetřeni i Židé.

V listopadu roku 1941 měl možnost získat vízum, kterého však nevyužil, neboť chtěl zůstat s nejbližšími, jimž hrozila deportace. V roce 1942 byl s celou svou rodinou zatčen a deportován nejprve do Terezína, následně do Osvětimi. Zde byl při selekci doktorem Mengelem poslán doleva, avšak za jeho zády přešel doprava – a to mu zachránilo život. Po návratu domů se však bohužel dozvídá o smrti všech svých blízkých, kteří v různých časech a táborech opustili tento svět. Štěstí se však na něj opět usmálo a roku 1947 si bere svou druhou ženu Eleonoru.

Tento psycholog měl život plný bolestných a náročných situací, které však uměl proměnit v hodnotné poznatky a sdílet je s veřejností. Frankl je zakladatelem existenciální analýzy, psychoterapeutického směru, který zkoumá podmínky nutné pro bytí každého člověka v naplněném hodnotném životě. Smysl svému životu můžeme podle Frankla dát třemi způsoby: prožitím zážitku, utrpením, které do života patří, a vykonáním činu v podobě smysluplné činnosti. Nejvyšší hodnotou byla pro něj láska. Také zavádí termín, který označuje úzkost nastupující při víkendovém odpočinku, během něhož máme náhle po pracovním týdnu neobvyklý prostor pro uvědomění si možné prázdnoty našeho života. Tento stav pochybování o všech dosavadních rozhodnutích označuje Frankl jako nedělní neurózu.

Roku 1955 získal profesorský titul v oboru neurologie a psychiatrie. Je zakladatelem Rakouské lékařské společnosti pro psychoterapii a autorem celkem 39 knih. Mezi ty nejznámější patří například A přesto říci životu ano, kterou sepsal v roce 1945, dále Vůle ke smyslu nebo Člověk hledá smysl.


Časová osa / Život v datech:

1905 – narodil se

1941 – poprvé se oženil

1942 – 1945 – pobyt v koncentračních táborech

1946–1970 – přednosta vídeňské neurologické polikliniky

1947 – podruhé se oženil

1955 – profesorský titul v oboru neurologie a psychiatrie

1997 – zemřel


Pavlína Doležalová

Pavlína Doležalová