Navštěvující manželství

Vysoko v Himálaji na jihozápadě Číny žije v blízkosti jezera Lugu sotva padesátitisícový národ Mosuo. Patří k několika málo společnostem, ve kterých stále panuje matriarchát. Mosuové praktikují takzvaná „navštěvující manželství“. Jakákoli žena i muž zde mohou mít tolik partnerů, kolik se jim zlíbí, bez toho, že by s kýmkoli museli být spojeni manželským svazkem. Žena zve muže k sobě domů, aby s ní strávil noc, a on pak podle pravidel opouští její obydlí ještě před východem slunce. Oba navštěvující se partneři žijí odděleně, a pokud má žena s některým z nich potomka, od biologického otce se neočekává absolutně žádná účast. Ale otcovství
pro ně není příliš důležité. Uvádí se, že Mosujky dříve mohly mít za život klidně i sto
sexuálních partnerů. V 60. letech 20. století však počali do chodu této společnosti zasahovat čínští úředníci a snažili se Mosuům vnutit monogamní svazky. Zajímavý obrat pak nastal v 80. letech, kdy byly tyto snahy zastaveny a oblast netradičních vztahů žen a mužů naopak začala být úřady propagována jako turistické lákadlo. Podle výpovědí se však samotní Mosuové obávají, že jsou vydáváni za národ promiskuity a volné lásky, kterým podle nich samotných rozhodně nejsou. O manželství tvrdí, že vede jen k hádkám, a tak mohou být muži i ženy díky navštěvujícímu manželství šťastní.

-red-