Vliv pandemie na sexuální život

Situace okolo onemocnění covid-19 zasáhla nezpochybnitelně téměř všechny oblasti našich životů. Vědci z Národního ústavu duševního zdraví se ve svém výzkumu zaměřili na odraz pandemie v partnerských vztazích a sexuálních aktivitách. Výzkum probíhal ve třech vlnách v období od května do července tohoto roku. První vlny se zúčastnilo 2 500 osob, druhé 1 400 a třetí vlnu absolvovalo 800 účastníků. Jaké jsou výsledky?
Koronavirovou krizi vnímají odlišně zadaní a nezadaní lidé. Zadaní, kteří trávili pandemii vedle svého partnera, nepociťovali až tak zásadní pokles životní spokojenosti. Pro nezadané účastníky výzkumu byla prožitá izolace zřejmě o něco
zásadnějším podnětem – výsledky ukazují zvýšenou motivaci (oproti době před vypuknutím pandemie) si životního partnera najít. Celkově byla pandemie jakožto
zásah do partnerských životů hodnocena následovně: 37 % párů uvedlo pozitivní dopad na vztah, 33 % neutrální dopad a 30 % negativní dopad. Zadaní i nezadaní účastníci vykazovali ve svých výpovědích zvýšenou sexuální touhu. Tento nárůst však neovlivnil reálnou frekvenci pohlavního styku a ani v oblasti sledování pornografe nebyl zaznamenán žádný razantní nárůst – jen mírné navýšení ve skupině nezadaných.

-red-