Pozor na grooming!

Kriminální chování, které má za cíl manipulovat (nejčastěji pomocí falešných profilů na internetu) s lidskou bytostí tak, že z ní útočník vyláká osobní údaje, intimní fotografie či příslib setkání, se nazývá grooming či kybergrooming. Psychická manipulace obětí může trvat v řádech týdnů, měsíců, dokonce i let a má několik fází. V té první si útočník vytvoří falešnou identitu – nejčastěji profil na nějaké internetové sociální síti. Nemusí vystupovat pouze pod falešným soukromým profilem, ale může kontakt navázat například i v roli zástupce nějaké firmy. V další fázi se snaží vytvořit se svou obětí důvěrný vztah. Nejčastěji se tak stává pomocí techniky zrcadlení – sdílí se svou obětí stejné problémy, názory či koníčky, čímž dochází k velmi rychlému sblížení. Většinou se útočník snaží získat citlivé údaje či tajemství osoby na druhé straně, aby je mohl v budoucnu zneužít pro vydírání. Velmi rychle se také snaží zapříst rozhovor se sexuálním podtextem, se záměrem získat intimní fotografie. Cílem útočníka je nejčastěji osobní setkání. Nemusí, ale může při něm dojít k fyzickému či sexuálnímu napadení. Někdy má být osobní schůzka jen dalším prostředkem nezastavujícího se kolotoče manipulace a vydírání.

-red-