Motivace na každý den

Co je smyslem našeho života? 

Lidé si kladou otázky po smyslu svého žití odnepaměti. Jistě se ale shodneme na tom, že podobné úvahy nepatří k těm, nad kterými bychom přemýšleli každodenně. Odpověď totiž může být složitá a neuchopitelná. Pokud se však nakonec přece jen hlouběji zamyslíme, budeme překvapeni, kolik variant odpovědí se nabízí. Toto téma lze totiž pojmout mnoha způsoby – například filozoficky nebo nábožensky. Já bych se ale chtěla zamyslet poněkud obyčejněji, racionálně pragmaticky. V tomto kontextu smyslem života může být:  

  • Žít co nejdéle 

  • Žít co nejkvalitněji 

  • Co nejvíce toho v životě zvládnout 

  • Být po celý život pokud možno zdraví 

  • Být takzvaně „IN“ 

  • Co nejvíce vydělat 

  • Co nejvíce zažít 

  • Být šťastní 

  • Zanechat po sobě stopu 

Jistě může někdo přijít s dalšími možnostmi, ale to není to nejdůležitější. Tím zůstává fakt, že každopádně stojí zato se výše uvedeným směrem občas zamyslet. Bývá přínosem své názory konfrontovat s jinými lidmi (rodina, přátelé…), protože pohled jednoho člověka bývá příliš úzký a poplatný jeho charakteru, temperamentu, zkušenostem nebo třeba rodinnému zázemí. A úhel pohledu někoho jiného nás obohatí vždy.  

 

Zuzana Hekelová 

 

Zuzana Hekelová