Do transu s Ericksonem

Může být hypnóza klientovi vnucena proti jeho vůli? Tuto představu vyvrátil americký psycholog Milton H. Erickson, který má dodnes příznivce nejen mezi terapeuty, ale i kouči a lektory. Představujeme jeho knihy Hypnotické světy a Můj hlas půjde s tebou.

Erickson patřil k velikánům na poli užití klinické hypnózy. Věřil, že nevědomí vždy naslouchá a je hlavním účinným zdrojem uzdravení. Bez ohledu na to, zda je pacient v transu, lze provádět sugesce, které mohou mít hypnotický účinek, pokud tyto sugesce rezonují především na nevědomé úrovni. Můžete si být vědomi toho, že se něco děje, nebo si to vůbec uvědomovat nemusíte. Erickson bedlivě pozoroval, zda pacient na ten či onen druh nepřímé sugesce reaguje, zda sleduje řeč terapeutova těla a umožňuje nevědomé mysli aktivně se účastnit terapeutického procesu. To, co vypadá jako normální rozhovor, tak může vyvolat hypnotický trans nebo terapeutickou změnu v subjektu.

Milton H. Erickson je nazýván nejvlivnějším hypnoterapeutem naší doby. Součástí jeho terapie byly naučné příběhy (teaching tales), které cestou šoku, překvapení či zmatení, s využitím otázek, hříček a hravého humoru, pomáhaly lidem vidět svou situaci v novém světle.

Například autoritativní „hlava vás už nebolí“ bude mít na nevědomé úrovni menší vliv než „brzy vás přestane bolet hlava“, přičemž „brzy“ může být za minutu, hodinu nebo den. Ten, kdo o tom na nevědomé úrovni „rozhoduje“, je klient. První je přímá sugesce oslovující vědomou mysl, druhé tvrzení je pozvání k možné změně, bez nátlaku, u kterého je méně pravděpodobné, že vzbudí odpor.

V knize Hypnotické světy: Klinická hypnóza a nepřímé sugesce autoři Milton H. Erickson a Ernest L. Rossi detailně představují postup navozování a prohlubování léčivého hypnotického transu technikami, jako jsou nepřímé sugesce, navození souhlasného nastavení, truismy, podání ruky, využití asociačního principu a další. Každá kapitola je uvedena esejem E. Rossiho představujícím základní koncept a techniku, následují výňatky ze sezení Ericksona s doktorkou S., které na sebe chronologicky navazují a procházejí celou knihou. Čtenář tak může sledovat nejen navození transu různými technikami, ale i jeho prohlubování a další situace v rámci práce s touto konkrétní klientkou. Výňatky ze sezení jsou doplňovány krátkými upřesňujícími rozhovory Ericksona s Rossim k aktuálně užité technice a cvičeními, která mají čtenáři pomoci, aby si techniku osvojil.

Kniha je velkým přínosem pro ty, kdo si chtějí indukci ericksonovské hypnózy osvojit a využívat ji v terapeutické praxi.

Léčebný účinek hypnotického transu u Ericksona nespočívá v pátrání po tom, co se v klientově životě odehrálo, pokazilo, ale v aktivování léčivé síly nevědomí. V knize Můj hlas půjde s tebou (Portál, 2018), jejímž spoluautorem byl další Ericksonův následovník Sidney Rosen, pak představuje příběhy klientů, vlastní rodiny a další příhody, které Erickson svým klientům vyprávěl a které průběh terapie výrazně ovlivňovaly. V příbězích jsou roztroušeny terapeutické návrhy, jejichž obsah většinou nesouvisí s pacientovými problémy ani s otevřeně vyjádřeným terapeutovým cílem. Právě touto cestou však Erickson navazuje kontakt s nevědomím a využívá trans jako stav, „v němž se s největší pravděpodobností objeví ochota ke změně a k učení“.


Pavla Le Roch

Autorka je překladatelka a redaktorka.