Co motivuje filmové postavy?

Motivace směruje figuru k tomu, aby se o něco snažila. A pokud tato figura narazí na někoho, kdo chce pravý opak, vzniká konflikt, jenž je základem dramatu… S jakými motivačními vzorci se u filmových hrdinů nejčastěji setkáváme?

Čitelnou motivaci by měla mít každá filmová postava. A přestože měsíc co měsíc v tomto textu narážíme na to, že charaktery ve filmech musejí být oproti reálným lidem velmi zjednodušené (často až na hranu karikatury prostřednictvím zdůraznění pouze jedné výrazné vlastnosti), zrovna v tématu motivace se s našimi kinematografickými otisky jasně setkáváme. Každý z nás potřebuje vědět, co bude ráno po probuzení dělat, kam směřují jeho činy, co ho pravděpodobně čeká; anebo nás může motivovat i touha po neznámém, nejistota umožňující nepředvídatelné alternativy. Tak či tak nelze žít, aniž bychom byli motivováni, poháněni kupředu – a filmové postavy jsou na tom stejně.

Placená zóna