Zemřel Philippe Malrieu

Dne 27. února 2005 zemřel ve věku 93 let významný francouzský psycholog profesor Philippe Malrieu. Jako filozof a psycholog byl velmi ovlivněn myšlenkami Heideggera, Marxe, Wallona a dalších. Byl autorem mnoha významnýchpublikací zaměřených na sociální a vývojovou psychologii, dlouhodobě se zabýval procesem socializace jedince. Založil v duchu Wallonova učení Psychologické laboratoře při Univerzitě v Toulouse, které nesou jméno"Personnalisation et Changements Sociaux". Tyto výzkumné laboratoře mnoho let řídil a lze říci, že založil pracoviště, které se stalo známým svými výzkumy a vynikajícími osobnostmi v různých oblastech psychologie.Česká psychologická obec měla možnost se s panem profesorem seznámit při jeho odborných vystoupeních na katedře psychologie FF UK v Praze a na semináři psychologického ústavu ČSAV. S jeho myšlenkovým odkazem jsou češtístudenti pravidelně seznamováni prostřednictvím"hostujících profesorů"z řad jeho žáků. Přednáškové semináře měl na katedře v Praze prof. Alain Baubion-Broy, prof. Jean le Camus, prof. Odette Lescarret, prof. ChantalZaouche-Gaudron a další.Profesor Malrieu byl iniciátorem spolupráce mezi katedrou psychologie FF UK a katedrou psychologie University le Mirail v Toulouse. Ta se už více než 10 let rozvíjí v rovině výzkumné, pedagogické, výměnami hostujícíchprofesorů, studentských krátkodobých i dlouhodobých pobytů, společnými publikacemi, odbornými konferencemi.Pro mě osobně byl Philippe vzácným přítelem, který mě v psychologickém oboru mnoho naučil, který pro mě vytvořil v Toulouse druhý domov nejen v psychologické obci, ale také v síti pevných mezilidských vztahů. Naučil měznát tamní dějiny, milovat architekturu měst pod Pyrenejemi, vědět něco o kultuře d´Occitane. Zůstane hluboko v mém srdci a věřím, že v srdcích všech, kteří měli možnost ho znát, pracovat s ním, hřát se v blízkosti jeho hlubocelidské povahy.

Placená zóna

Lenka Šulová