Přeceněné sebevědomí

Vysoké sebevědomí je příjemné a lidé intuitivně chápou jeho důležitost pro psychické zdraví. Proto se snažíme o zachování a dle možností i posilování pozitivního mínění o sobě samých. Zejména v Americe si pak od zvyšovánísebevědomí svých občanů slibovali nemálo: důsledky měly sahat od snížení kriminality přes redukci počtu těhotenství adolescentů až po výpomoc státnímu rozpočtu, neboť lidé s vysokým sebevědomím vydělávají více peněz a tedyplatí větší daně. Ukazuje se však, že sebevědomí bylo v mnohém přeceněno. Časopis Scientific American uveřejnil na toto téma počátkem letošního roku přehledovou studii Roye Baumeistera a jeho kolegů.Jako jasná věc se například dříve jevilo, že sebevědomí lidé jsou přitažlivější a oblíbenější. Atraktivita i oblíbenost s mírou sebevědomí vysoce korelovaly. Jenže - stačilo se na tyto vztahy podívat trochu kritičtěji azačaly se jevit jinak."Pes byl zakopán"v tom, že všechny uvedené proměnné byly zjišťovány metodou sebeposouzení respondentů. Když se badatelé neptali na atraktivitu a oblíbenost samotných probandů, ale jiných lidí,korelace se vytratila. Lidé s vysokým sebevědomím jsou tedy krásní a oblíbení ve vlastních očích, nikoli však v očích neznámých osob či svých kolegů. To, co se zpočátku jevilo jako silná souvislost mezi vzhledem a sebevědomímjedince, se ukázalo jako jednota pozitivního sebehodnocení sebevědomých lidí z různých hledisek.Podobně padl i mýtus o pozitivním vlivu vysokého sebevědomí na školní a pracovní úspěchy."Na počátku jsme měli všechny důvody se domívat, že v posílení sebevědomí nalezneme silný nástroj pomáhající studentům,"píší autoři zmíněné studie. Naši úvahu podporovaly i starší studie prokazující souvislost mezi mírou sebevědomí a akademickou úspěšností. Některé nové studie však dokonce naznačují, že pouhé zvýšení sebevědomí může akademickouúspěšnost i snížit. Nepotvrdily se ani další přínosy, které byly sebevědomí přisuzovány: redukce rizikového chování mládeže či nižší náchylnost k předsudkům.Je tedy sebevědomí vůbec k něčemu dobré? Ale jistě - minimálně pro dobrý pocit jedince. Zde výzkumné studie prakticky jednoznačně prokazují, že vysoké sebevědomí úzce souvisí s pocitem štěstí. A to není málo.

Placená zóna

-red-