Otto Kroeger a Janet M. ThuesenováPraha, Triton 2004. 170 s.Na trhu se objevily téměř současně dvě knihy věnované stejné typologii. Obě jsou postavené na konceptu MBTI, obě jsou určené širší veřejnosti a obě se věnují podobným tématům: vztahy, rodičovství, konflikty a nedorozumění.Nabízí se obě srovnat. Zatímco pozdější Čakrtova Typologie osobnosti (viz Psychologie dnes 2005/5) je informačně nasycenější, Kroeger s Thuesenovou zůstávají nedostižní svou čtivostí. Tam, kde Čakrt volí definice typů pomocíopisů nebo výčtu preferencí, používají Kroeger s Thuesenovou populární zapamatovatelné názvy, i když samozřejmě za cenu určitého zjednodušení. Jejich kniha je plná historek, několikavětých úryvků z rozhovorů mezi lidmirozdílných typů.Dokáži si představit, že pokud se vyučující rozhodne MBTI představit studentům, zvolí Čakrta. Též si však dovedu představit, že mnoho studentů bude potajmu číst Kroegera/Thuesenovou. Ti se více věnují tomu, co s typologiídělat, ale i tomu, co s ní nedělat. Je zde dokonce i"Návod, jak se stát příkladným manželem, manželkou nebo přítelem"(strana 100). Rady sice připomínají doporučení lékaře"Nebuďte nemocný,"ale dokážu sipředstavit i jejich využití: například v létě u vody, kdy předčítá jeden partner druhému:"Vidíš: jsi ESTP - máš se zklidnit. Tady píšou, že máš zlepšit dochvilnost a respektovat rodinné zvyklosti a tradice."Nezbývánež uzavřít slovy z učební lekce Monty Python:"A příště vás naučíme, jak zachovat celosvětový mír."Autoři varují před vznikem závislosti na typologii - neustálé snahy všechny a všechno začleňovat do škatulek. Nicméně sami si neodpustili zařazení vsuvky o aplikaci Typologie na domácí mazlíčky. Stejně tak zapovídají ivnucování svých úsudků druhým. Upozorňují i na to, že typologie vysvětluje, ale neomlouvá. S hlavními riziky využívání typologie se tedy autoři vypořádávají, a to aniž by ubrali na populární formě.S odpůrci typologií se Kroeger s Thuesenovou vypořádávají po svém: podle jejich argumentů je přiřadili k jednotlivým typům. Obecně tvrdí, že škatulkování odmítají lidé s převahou cítění. Dále autoři hodili typologii dostejného pytle jako celou psychologii: z odpůrců typologie udělali odpůrce celé psychologie. Za takovou lest by se nemusel stydět ani dobře placený reklamní agent.Kniha má svou informační hodnotu a jsou v ní věrohodně popsané jednotlivé typy. Jmenný ani věcný rejstřík v knize není a ani by zde asi neměl velký smysl (navíc by se ukázalo, že slovo papoušek se v knize opakuje častějinež slovo Jung). Zábavnost je kladena vysoko nad přesnost. Vydavatel se s těmito hodnotami zjevně ztotožnil, v knize je oproti obsahu o dvě strany posunuté číslování. Správné číslo lze sice lehce dopočítat, ale některé typy torozčiluje. Ve své knihovně si recenzovanou publikaci nechám, abych ji mohl podstrkávat i těm svým přátelům, kteří by se k náročnější knize neodhodlali (zvlášť těm ISTJ, kteří stále nechápou, jak můžu dělat něco tak vágního jakopsychologii).

Placená zóna

Ondřej Čapka