Chvála nepohodlí, času ke zrání a tradiční rodiny

O tom, čím stůně současná rodina, hovoříme s Vladislavem Chválou a Ludmilou Trapkovou. Oba jsou zastánci psychosomatického způsobu léčení a iniciátory změn ve zdravotnictví. Mají na své straně nejen moudrost přírody, ale i pomalu přibývající počet lékařů, psychologů a terapeutů, kteří si jsou vědomi souvislostí mezi stavem duše a těla na jedné straně a životního prostředí a zásadního významu rodinného systému na straně druhé.

Placená zóna

Iveta Kučerová