Mumie u jídelního stolu

Jeffrey Kottler a Jon CarlsonPraha, Portál 2003. 295 s.Mumie u jídelního stolu je zajímavým názvem knihy dvou významných amerických psychoterapeutů. O obsahu tohoto díla nám však více prozradí jeho podtitul:"Pozoruhodné případy z praxe dvaatřiceti předních současnýchpsychoterapeutů". Autoři v této publikaci shromáždili neobvyklé, mnohdy až bizarní příběhy z psychoterapeutických praxí, které přístupnou formou dokládají tvořivý, originální a svým způsobem jedinečný přístup jednotlivýchvýznamných psychoterapeutů při práci se svými klienty. Prostřednictvím této knihy se čtenář seznamuje se způsoby myšlení a jednání klienta i psychoterapeuta a má možnost se na konkrétních příkladech dozvědět způsoby řešeníindividuálních lidských krizí a metody, jak se vyrovnat s obtížnými životními okolnostmi. Autoři ve svém díle oslovili významné žijící teoretiky i praktiky psychoterapie se žádostí, aby ze své praxe vybrali ten nejzajímavější anejneobvyklejší případ, se kterým kdy pracovali. Vznikla beletristicky a neformálně psaná kniha, jež je unikátní sbírkou vyprávění o psychoterapeutických vztazích, které znamenaly změnu jak pro klienta, tak pro terapeuta. Vknize oslovení psychoterapeuti se ve vzpomínkách vracejí k mnohdy i několik desítek let starým a zcela unikátním případům ze své praxe a barvitě líčí vnitřní život klienta i názor a opatření terapeuta a jeho vnitřní prožitek zpřípadu, to vše i pro laika srozumitelným způsobem. Každý v knize oslovený odborník používá sobě vlastní přístup k řešení nestandardních klinických problémů, na něž nebyl a priori připraven, a díky tomu se může čtenář seznámits novými teoriemi a způsoby realizace psychoterapeutické péče. V knize se setkáváme se zcela rozdílnými pohledy terapeutů, kteří jsou původem z různých částí světa, prošli různými výcviky, byli vzděláni v různých vědníchoborech: psychologie, psychiatrie, sociální práce, rodinná terapie, poradenství, a představují často diametrálně odlišné přístupy k psychoterapii: psychoanalytický, kognitivně-behaviorální, konstruktivistický, feministický,humanistický, systemický, emočně orientovaný a další. Po formální stránce je kniha přehledně členěna na dvaatřicet kapitol podle původních autorů jednotlivých námětů. Úvod každé kapitoly je věnován stručnému popisu profesnídráhy a odbornosti psychoterapeuta s uvedením jeho nejvýznamnějších publikovaných prací (včetně publikací přeložených do českého jazyka) a jeho převažujícím přístupem (myšlenkovou základnou) k terapeutické práci. Toto díloumožňuje čtenáři lépe pochopit jedinečnost způsobů a možností vyrovnávání se se složitými životními situacemi a srozumitelným způsobem se seznámit na konkrétních komplikovaných příkladech s často nelehkou a obětavou pracípsychoterapeutů a hlouběji porozumět lidskému utrpení.

Placená zóna

Richard Vaněk