Můžeme věřit výzkumům veřejného mínění?

Nejviditelnější je uplatnění výzkumů veřejného mínění v mediálním zpravodajství, jež je zprostředkovává nejširší veřejnosti. Jednotlivci na základě takto nabytých poznatků částečně utvářejí své vlastní postoje. Výzkumy tak veřejné mínění nejen zkoumají, ale přispívají i k jeho formování. Publikované výsledky slouží veřejnosti i jako svébytný zdroj zábavy, nezřídka podobný sledování sportovních soutěží.

Placená zóna