Láska na pracovišti

Mnozí lidé tráví většinu svého bdělého času v zaměstnání. Není divu, že svobodní nejednou najdou partnera ve svém kolegovi. A zadaní? Když jim na soukromé aktivity, na partnery, rodinu a společné zájmy už zbývá jen málo času, vzrůstá nebezpečí, že se svým nejbližším začnou odcizovat, a s tím i riziko mileneckých vztahů na pracovišti.

Placená zóna

Šárka Pelcová