O dětech, které jsou dvakrát výjimečné

Říká se jim chytří žáci se školními problémy. Mají nadprůměrné rozumové schopnosti, ale i závažné vzdělávací nedostatky. Jejich nadání bývá obtížné rozpoznat. Možná právě proto, že talent a poruchy učení vnímáme jako opačné pólyschopnosti učení.

Placená zóna

ŠÁRKA PORTEŠOVÁ