Evropští poslanci schválili první dětskou deklaraci

Na sklonku loňského roku evropští poslanci vůbec poprvé za posledních šest let podpořili písemnou deklaraci, která se týká dětí a jejich práv. Loni bylo předloženo celkem 83 prohlášení, ale jen čtyři z nich byla akceptována,včetně deklarace o dětských tísňových linkách.Písemné prohlášení o dětských tísňových linkách předložila na půdě Evropského parlamentu poslankyně Lissy Grönerová v říjnu 2005. Tato deklarace vznikla na základě zdokumentování 123 tisíc telefonních volání za rok 2003,týkajících se zneužívání a násilí páchaného na nezletilých v Evropě. Práce krizových linek byla vyhodnocena velmi kladně. Deklarace doporučuje, aby Evropská unie podporovala dětské tísňové linky jako zásadní součást systémuochrany dětí, aby byl jejich význam uznán Evropskou komisí a vládami členských států a aby dětské tísňové linky v EU měly společné bezplatné telefonní číslo.Úkol přesvědčit evropské poslance, aby tento dokument podepsali, na sebe vzala ve spolupráci s národními tísňovými linkami organizace Child Helpline International (CHI), jež sdružuje 72 tísňových linek na světě a působí ve30 evropských zemích. Partnerem Child Helpline International pro české země se stalo Sdružení Linka bezpečí, které je členem CHI a provozuje největší dětskou bezplatnou krizovou linku 800 155 555. Díky spojené aktivitěpracovníků dětských krizových linek ve všech zemích a také pochopení europoslanců získala tato"dětská deklarace"nutnou nadpoloviční podporu již dva týdny před vypršením termínu, dokdy mohla být podpořena."Oslovili jsme všechny české europoslance, aby svým podpisem pod deklaraci podpořili také Linku bezpečí, která ročně pomůže z tísně desítkám tisíc českých dětí,"uvedl ředitel Sdružení Linka bezpečí Tomáš Květák.Poté co deklarace úspěšně prošla parlamentem, bude projednávána Evropskou komisí, která ji může závazně přijmout."To by znamenalo, že vlády členských zemí budou muset dětské tísňové linky podporovat. V případě Linkybezpečí dosahují náklady na provoz telefonních linek ročně cca 4 miliony Kč, takže podpora státu by byla velice žádoucí. Kdyby se podařilo zavést společné bezplatné číslo v celé Evropě, znamenalo by to nemalou výhodu provšechny děti, které se dostanou do tísně nejen v Čechách, ale také ve světě, ve kterém mizí hranice mezi národy, státy, kontinenty, ale narůstají hranice mezi lidmi, a to i těmi nejbližšími,"míní Tomáš Květák.Od roku 1999 bylo na půdě Evropského parlamentu prezentováno celkem 214 písem ných prohlášení, ale jen 11 z nich bylo úspěšně přijato. Bohužel ani jedno prohlášení se netýkalo dětí."Jsme samozřejmě velmi hrdi, žeevropské tísňové linky uspěly a povedlo se jim konečně obrátit pozornost Evropské unie na dětské záležitosti,"zdůraznila výkonná ředitelka CHI Jeroo Billimoriová.

Placená zóna

-red-ilustrační foto (c) fotobanka.cz, jaris