Psychoterapie po česku

Jako supervizor se často nestačím divit, jak velká míra neinformovanosti mezi tuzemskými psychology a psychoterapeuty panuje, kolik předsudků a mylných domněnek je zde zakořeněno. Troufám si tvrdit, že veškeré znalosti z oblasti psychoterapeutických teorií, systémů, škol a směrů u mnoha z nás pocházejí z jedné jediné učebnice.

Placená zóna

Pavel Král