Kdo počítá s odlišností povah, vyhne se nedorozumění

Placená zóna

Zuzana Hekelová