Šaman, rytmus a mozkové vlny

Téměř v každé kultuře na světě byl zpěv a bubnování nejzákladnějším způsobem léčení. Analýzy rytmů různých šamanských kultur ukazují jejich propracovanost, schopnost naladit náš mozek na jiné stavy vědomí. Velice zjednodušeně lze říci, že pomalý rytmus mozkové vlny zpomaluje a rychlé rytmy jej zrychlují. Hraním jednoduchého opakujícího se rytmu dokáže šaman a téměř kdokoliv ovlivnit stav mysli. Rychlost rytmu v domorodém kmeni určuje intuitivně šaman, moderní psychoakustika ale mapuje efekt zvuků s matematickou přesností. S pomocí pokročilé audio technologie je snadné využívat zvuky k našemu prospěchu a měřit jejich účinky na náš mozek. Ve studii zabývající se šamanským bubnováním objevila Melinda Maxfi eldová účinky zvuku na neurofyziologickou aktivitu mozku a jeho schopnost vyvolat dočasné změny mozkových vln. Takové bubnování vyvolává specifi cký druh imaginace. Maxfieldová zdokumentovala, že rytmy domorodých kultur mají tempo kolem 4,5 úderů za sekundu a tím aktivují théta mozkové vlny, které jsou ukazatelem hluboké relaxace. Nahrávky mnoha domorodých kultur odkrývají porozumění účinkům zvuku na lidské vědomí i přesto, že autorům i interpretům scházelo moderní vědecké vybavení.

Placená zóna

Roman Frajt