Odoláte pokušení podvádět?

Házejte kostkou v kancelářském boxu, jste tu sami, nikým nepozorováni. Jakékoliv číslo, které vám padne, zaznamejte na arch papíru. Celkem máte 42 hodů. Arch poté odevzdáte. Čím vyšší součet na něm bude, tím vyšší finanční odměnu získáte. Tento úkol byl jedním z mnoha, kterému čelili indičtí univerzitní studenti v experimentu dvou ekonomek, Remy Hannaové a Shing-Yi Wangové. Cílem pokusu bylo zjistit, jak moc budou studenti podvádět. Při tolika hodech by měl být průměr kolem 3,5 -v součtu kolem 147. Medián předložených výsledků byl ale 168 a pár participantů předložilo arch i s 252 body. Měli troufalost tvrdit, že jim padaly jen šestky. Podvádění malé i velké bylo všudypřítomné. Experiment je však zajímavý v jiném detailu. Od jeho účastníků byly získány i jejich životní plány a zaměstnání, která by chtěli dělat. Nejoblíbenějším místem největších podvodníků byla státní správa. Na konci pokusu účastníci dostali příležitost část „vydělaných“ peněz věnovat charitě a zachovat si alespoň trochu cti. Pohříchu nejméně dávali na charitu opět budoucí státní úředníci. Inu, je-li stát brán jako prostředek ke korupční rentě, nepřekvapí, jaké lidi začne přitahovat.

Placená zóna

Petr Houdek

Autor pracuje jako odborný asistent na Katedře ekonomie FSE Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a zároveň působí na Přírodovědecké fakultě UK. Zabývá se behaviorální ekonomií aplikovanou na chování domácností, trh práce a ekonomii zdravotnictví.