Najděte ten správný směr

Obvyklý směr interpretace snu se nese ve čtení významů symbolů. Když opustíme navyklé bezpečí psychologického diskursu, nalezneme přímočarý způsob interpretace snu, který vychází z propojení kvantové fyziky a šamanismu. Pokud přijmeme, že sny jsou přírodním a přirozeným jevem, nemusíme se omezovat jen na zkoumání a pochopení jejich sdělení z hlediska psychologie, ale lze na ně aplikovat také přístupy známé z fyziky - jak atomové, tak kvantové. Podobnosti s těmito disciplínami můžeme nalézt už v předmětu zmíněných oborů, který není viditelný. Podle Hanse Dieckmanna, autora knihy Sny jako řeč duše, „můžeme v obou oborech objekt interpretovat prostřednictvím viditelných obrazů, ale jen tak, že určitou konstelaci znázorníme obrazy, které vypadají jako protiklady.“ Různé modely atomů však mohou posloužit jen v určité situaci, z určitého hlediska. Jeden model slouží ke zjištění chemických vlastností, jiný se zase vztahuje k popisu pohybů elektronů. Navzájem si odporují, což Dieckmann nazývá komplementaritou. Podobně komplementární se jeví sen a bdělý život. Skutečnosti a názory, které jsou zakotvené v jednotlivých modech života, si navzájem mnohdy odporují. Na nás pak je, abychom je porovnali a uvedli do rovnováhy, nebo abychom náš vědomý postoj zkorigovali.

Placená zóna

Marta Helingerová