Haptika - dotyk a kontakt rukou

Dotyková komunikace je mnohovýznamová, a proto někdy těžce čitelná. Zvláštní pozornost zasluhuje podání ruky. První stisk ruky je důležitý pro další průběh rozhovoru. Napovídá mnoho o povaze a sklonech partnera. Energický stisk ruky je znakem otevřené, vitální a optimistické povahy, slabý stisk znakem osamělosti a bázlivosti. Měkká ruka (tzv. leklá ryba) vyvolává v partnerovi negativní pocity. Ruka podávaná shora dolů je znakem nadřazenosti a sebevědomí. Ten, kdo podává jen prsty, je chladný, má sklony k vypočítavosti.

Placená zóna