Online archiv

Vydání: 6/2015

FOTO MĚSÍCE

6/2015

PŘIPRAVUJEME DO PŘÍŠTÍCH ČÍSEL

6/2015
Rozhovor Pěšky z Česka až do Jeruzaléma: o netradiční zážitky z cest se s Vámi podělí student Ladislav Zibura.

Anatomie polibku

6/2015
SLOVO ZÁVĚREM SYLVY LAUEROVÉ

Jak učitelé přicházejí o iluze

6/2015
Situace, do kterých pedagog dnes a denně vstupuje, jsou emocionálně velmi náročné. Dlouhodobě to může vést k opakovanému prožitku, že pedagog nemůže nárokům svého povolání dostát, ve spojení s přesvědčením, že vložené úsilí je naprosto neadekvátní výslednému efektu nebo ohodnocení.

Psychopat v roli kladného hrdiny

Radkin Honzák, psychiatr, 6/2015
Jsou mezi námi tací, které rodiče vedli k tomu, aby se drželi zpátky, moc nevyskakovali a sedávali v koutě. Ve škole je pak navíc naučili, že mají poslouchat každou autoritu, která často spočívá jen v tom, že si umí houknout, také jak se třást trémou před zkoušením a jak raději splynout s davem než samostatně, ale rizikově trčet. A tak jim nezbývá, než schopnost ohánět se v životě dohnat s pomocí poradců a kurzů. Pamatuji se na divoké doby počátku let devadesátých, kdy apoštolové asertivity absolventy svých seancí učili o víkendech za velké peníze říkat „ne“. Ti s tím vydrželi tak do středy, pak už nestačili s dechem. Znám nešťastníky, kteří s dotazem, zda si mají koupit raději sandály, nebo polobotky, běží za svým koučem a znám jednoho, který se už třetím rokem hrabe v oidpském komplexu, přičemž s terapeutem ještě nestačil probrat skutečnost, že se mezitím jednou rozvedl a jednou znovu oženil. Rád bych vás seznámil s návodem, jak se vyrovnat s překážkami, které nám brání uskutečnit naše cíle, splnit naše přání, dostat to, na co máme nárok. Školitelem bude slavný psychopat. Ano, psychopat, který zvládnul sám sebe a ve spolupráci s oxfordským profesorem pomáhá lidem odstraňovat neurotické blokády a využívat tak naplno skrytého potenciálu.

Poruchy autistického spektra v dospělosti

6/2015
Do mé ordinace přišla poprvé před deseti lety, krátce po dosažení plnoletosti. Rodinné prostředí, v němž Monika vyrůstala a v němž dosud žije, je velmi nevlídné. Rodiče jsou rozvedeni a oba jsou alkoholici. Matka vůči mé pacientce nikdy neprojevovala nějaký vřelý vztah, naopak v posledních letech je jejich soužití pro ni vysoce stresující. V dětství byla Monice diagnostikována ADHD, dyslexie a dysgrafie, absolvovala základní vzdělání v běžné škole, vyučena ničím není. Snažila se sehnat zaměstnání, ale nikde neuspěla. Problémem bylo vždy to, že nebyla plně schopna pochopit, co se od ní chce, snadno se unavila, měla nedostatečný výkon a upadala do depresivních rozlad s pláčem a křikem, což vždy mělo za následek propuštění z práce.

Jak ho zabít, aby zůstal naživu?

Romana Suchá, 6/2015
Manželská krize, psychické zranění, ztráta sebeúcty a léčba prostřednictvím satirovské transformační systemické terapie - tak můžeme stručně shrnout příběh naší pacientky Věry, která psychicky nezvládla odhalení manželovy nevěry a vzájemné odcizení se. Seznamte se se specifiky terapie, která jí pomohla.

Zvyšuje velkoměsto riziko schizofrenie?

Barbora Čechová, 6/2015
Schizofrenie patří k nejznámějším psychickým onemocněním. Postihuje přibližně 1 % lidské populace. Až třetina případů schizofrenie může souviset s environmentálními faktory městského prostředí.

Pšenice versus rýže

Jaroslav Petr, 6/2015
Zrodila se východoasijská „kolektivistická nátura“ na rýžovištích? Jsou kolébkou západního individualismu lány pšenice?

Truchlení už není tabu

Martin Pešek, 6/2015
Verena Kast: Truchlení. Fáze a šance psychického procesu. Portál 2015

Užitečná inspirace pro speciální pedagogy

Dagmar Opatřilová, 6/2015
R. Filatová: Snoezelen-MSE, Asociace konceptu Snoezelen v České republice 2014

Haptika - dotyk a kontakt rukou

6/2015
Dotyková komunikace je mnohovýznamová, a proto někdy těžce čitelná. Zvláštní pozornost zasluhuje podání ruky. První stisk ruky je důležitý pro další průběh rozhovoru. Napovídá mnoho o povaze a sklonech partnera. Energický stisk ruky je znakem otevřené, vitální a optimistické povahy, slabý stisk znakem osamělosti a bázlivosti. Měkká ruka (tzv. leklá ryba) vyvolává v partnerovi negativní pocity. Ruka podávaná shora dolů je znakem nadřazenosti a sebevědomí. Ten, kdo podává jen prsty, je chladný, má sklony k vypočítavosti.