Poruchy autistického spektra v dospělosti

Do mé ordinace přišla poprvé před deseti lety, krátce po dosažení plnoletosti. Rodinné prostředí, v němž Monika vyrůstala a v němž dosud žije, je velmi nevlídné. Rodiče jsou rozvedeni a oba jsou alkoholici. Matka vůči mé pacientce nikdy neprojevovala nějaký vřelý vztah, naopak v posledních letech je jejich soužití pro ni vysoce stresující. V dětství byla Monice diagnostikována ADHD, dyslexie a dysgrafie, absolvovala základní vzdělání v běžné škole, vyučena ničím není. Snažila se sehnat zaměstnání, ale nikde neuspěla. Problémem bylo vždy to, že nebyla plně schopna pochopit, co se od ní chce, snadno se unavila, měla nedostatečný výkon a upadala do depresivních rozlad s pláčem a křikem, což vždy mělo za následek propuštění z práce.

Placená zóna