Jak učitelé přicházejí o iluze

Situace, do kterých pedagog dnes a denně vstupuje, jsou emocionálně velmi náročné. Dlouhodobě to může vést k opakovanému prožitku, že pedagog nemůže nárokům svého povolání dostát, ve spojení s přesvědčením, že vložené úsilí je naprosto neadekvátní výslednému efektu nebo ohodnocení.

Placená zóna