Paracetamol a emoce

Paracetamol je po celém světě jedním z nejrozšířenějších léků proti bolesti a horečce. Nedávné výzkumy ukázaly, že se podílí i na ovlivňování naší psychiky. V České republice najdeme toto analgetikum a antipyretikum v přípravcích Paralen, Panadol či Coldrex. Ve Spojených státech prý obsahuje paracetamol více než 600 léků - jsou podobně jako u nás volně prodejné a podle prodejů lze soudit, že každý Američan si některý z těchto přípravků aspoň jednou týdně vezme. Právě velká obliba těchto léků a četnost užívání vedla k bližšímu zájmu odborníků o to, jak přesně v organismu paracetamol působí a jestli nemá nějaké vedlejší efekty kromě účinků proti horečce a na tišení bolesti. Kanadští psychologové vyzkoušeli v roce 2013 zajímavý experiment: dvěma skupinám osob dali za úkol napsat několik vět o vlastní smrti. Jedna skupina předtím dostala paracetamol, druhá placebo. A právě ve skupině lidí, kteří užili paracetamol, jich bylo mnohem méně zasaženo negativními pocity a úzkostí ze smrti než v kontrolní skupině, která dostala placebo. Výsledek pokusu nasvědčoval tomu, že paracetamol tlumí kromě bolesti i negativní emoce.

Placená zóna

dak