Ženy rozvodem ekonomicky ztrácejí

Ženy vydělávají méně než muži, v Česku dokonce o víc než pětinu, což nás řadí na třetí nejhorší místo v EU. Především kvůli tomu jsou na tom rozvedené ženy hůř než vdané. V manželství totiž mohou profi tovat z dělby práce, kdy muž víc vydělává, žena víc pečuje o rodinu a o společné příjmy se dělí napůl. Alespoň tak se to jeví z pohledu matematiky a statistiky. „Jak vypadá sdílení příjmů v konkrétních rodinách, to samozřejmě nikdo neví. Ptal jsem se několika kamarádů, u každého to funguje trochu odlišně. Ale jiná data k dispozici nejsou,“ usmívá se Jiří Šatava z Národohospodářského ústavu, hlavní řešitel nedávné Analýzy ekonomických dopadů rozvodu na oba manžele. Rozvedené ženy jsou celkově více ekonomicky aktivní než vdané (pravděpodobně proto, že musejí zvládnout „vydělávat“ i „pečovat“), zároveň však mají vyšší míru nezaměstnanosti, což si odborníci vysvětlují například tím, že ve skupině žen, které mají horší uplatnění na trhu práce (s ohledem na věk, vzdělání, kvalifi kaci či region), jsou ty vdané častěji v domácnosti, zatímco rozvedené skončí na úřadě práce. Rozvodem prý žena kvůli ztrátě sdílení přichází o 2035 % příjmů. Nejvíce jsou rozdíly vidět na úrovni domácností vedených rozvedeným člověkem. Příjmy na hlavu jsou u domácností rozvedených nižší než u domácností manželů, jde-li navíc o domácnost vedenou rozvedenou ženou (ať žije sama, s dětmi nebo s rodiči), jsou příjmy na hlavu i schopnost vyjít s nimi nejnižší ze všech. „Tady se efekt sdílení prokazuje,“ konstatuje Jiří Šatava.

Placená zóna

dak