Řídit, či neřídit? Toť otázka…

Jednou z méně příjemných povinností lékařů, a zejména psychiatrů, je posouzení zdravotního stavu pacienta s ohledem na to, jestli může, nebo nemůže řídit auto. V dnešní době, kdy si bez auta lze praktický život jen těžko představit, je tato otázka velmi naléhavá a je spojená s mnoha emocemi jak ze strany nemocného, tak lékaře.

Placená zóna

Helena Kučerová