Čtyři otázky pro Adama Kadmona

Adam Kadmon je podle židovské tradice označení pro „prvotního člověka“, pro prvního lidského tvora stvořeného Bohem, zaplňujícího prázdnotu – příznačný pseudonym pro člověka, který se rozhodne vyprávět příběh samoty a odcizení. Hloubku autenticity můžete jen domýšlet. Adam se k tomuto nechce vyjadřovat a já jeho rozhodnutí respektuji. Ptám se tedy jinak:

Placená zóna

Lenka Kašparová