Chronické poruchy spánku mohou souviset s Alzheimerovou chorobou

Výzkumníci pod vedením Davida Holtzmana v nové studii přišli na poměrně alarmující zjištění, že nízká kvalita a nedostatek spánku se v pozdějším věku mohou projevit obávanou Alzheimerovou chorobou. Tým amerických a nizozemských vědců sledoval sedmnáct lidí po dobu dvou týdnů. Jedné skupině byla kvalita spánku opakovaně zhoršována, například prostřednictvím zvuků a světla. Nikoho asi nepřekvapí, že tihle chudáci byli ráno mnohem unavenější než účastníci, jimž byl dopřán nerušený spánek. Dále však byli podrobeni měření tau proteinů a amyloid beta. To jsou dvě skupiny bílkovin, které se ukládají v mozku a bývají spojeny s neurodegenerativními onemocněními. Ukázalo se, že nekvalitní spánek k jejich ukládání skutečně přispíval. Nemusíme však panikařit, běžné výkyvy v množství či kvalitě spánku nikterak děsivé nejsou, problém však nastává u chronických poruch spánku, u nichž se rizikové bílkoviny hromadí výrazně více. Teď tedy víme o dalším nebezpečí, jež mohou problémy v oblasti spánku přinést.

Placená zóna