Proč během ekonomické krize zapláčou milenky více než milenci

„Včera neděle byla, včera byl hezký čas“, pěje ve slavném semaforském songu Pavlína Filipovská. Od dob, kdy píseň zazněla poprvé, se mnohé změnilo.

Platí-li závěry studie Alpaslana Akaye a Petera Martinssona, ekonomů z Göteborské univerzity, která byla publikována v roce 2009, pak už neplatí, že neděle je „hezký čas“. Badatelé totiž na poměrně rozsáhlých statistických údajích vypozorovali, že žádný jiný den není z hlediska spokojenosti lidí tak pochmurný jako právě neděle. 

Příčinou jevu, který bývá označován jako „nedělní neuróza“, přitom prý nejsou vyhlídky na pondělek, tedy začátek dalšího pracovního týdne a s ním spjatých povinností. Dokonce i nezaměstnaní lidé jsou totiž podle studie méně šťastní právě sedmý den v týdnu. 

Zvláště mrzuté neděle ale prožívají spíše ti sezdaní. Porovná-li se jejich spokojenost v neděli s jejich spokojeností ve zbytku týdne, pak je tento rozdíl více než třetinou rozdílu mezi spokojeností zaměstnaných a spokojeností nezaměstnaných. A ten – obecně známo – nabývá vskutku propastných rozměrů. Tato skutečnost ovšem – v konfrontaci se studií – částečně ospravedlňuje text vzpomínaného evergreenu, jelikož Pavlína Filipovská v něm zjevně zpívá o počínající milenecké lásce („Poslal mi úsměv letmý, tolik nesmělý byl / počkal si, až se setmí, a pak mě políbil“), ne o letitém svazku. Milenci mívají „hezký čas“ nonstop. Každodenní péče o děti a plnění jiných dlouhodobých rodinných závazků – jež bývají nejintenzivnější během nedělních výletů či návštěv – však naopak může dát na hezký čas snadno zapomenout. 

Ale po ruce jsou i jiná vysvětlení. Někteří badatelé například hledají za mrzutými nedělemi fakt, že lidé se nejspokojeněji cítí, jsou-li zaměstnáni úkoly s jasnou strukturou – míří-li za určitými cíli podle vytčených pravidel –, což se jim děje spíše na pracovišti než v době volna. 

Jiní by možná cynicky dodali, že pochmurnost nedělí plyne prostě z té skutečnosti, že pro samé rodinné zástoje a povinné nedělní návštěvy nezbývá čas na milenecké „bokovky“.

Placená zóna

LUKÁŠ KOVANDA

Hlavní ekonom společnosti Cyrrus.