Naučíme se číst myšlenky?

Mohou neurovědci číst naše myšlenky a budou jednou „čtečky“ na letištích odhalovat potenciální teroristy? Měli bychom plošně testovat morálku a sebeovládání, abychom zabránili budoucím zločinům? Umějí badatelé studiem mozku odhalit lež? Kniha „Mohou neurovědci číst naše myšlenky?“ přináší souhrn aktuálních poznatků v řadě oblastí, které z oblasti neurovědeckého výzkumu pronikly do společenské diskuse.

Placená zóna

Jan Lukavec