Intuice, nebo pudy?

Sexualita mezi lidmi je základní esencí života i vztahu jako takového. Kvůli uspokojení našich potřeb jsme ochotni riskovat a bojovat. Dává nám ale i prostor stát se empatičtějšími a citlivějšími. Energie proudící mezi partnery může být harmonizující, povznášející, ale i ničivá. Co dělat, když je intimní život páru narušen nebo nikdy nefungoval tak, aby byli oba spokojení?


„Sex nám od začátku moc nefungoval, ostatní věci ano. Moc mi to nevadí, jsem chladnější typ. Muž je pracovitý, spolehlivý a dobrý táta. Bojím se ale, že mě třeba jednou opustí.“ – „Neprožívám žádnou radost a už vůbec ne slast při intimním styku, jsem zřejmě nějak zablokovaná, ale nevím proč a neumím si s tím poradit. Partner se snaží, je citlivý a trpělivý, ale stejně to nepomáhá.“ – „ Partnerku mám velmi rád a přitahuje mě, ona je ale odtažitá a nechce se mnou nic mít. Nechci jí být nevěrný, ale nemůžu si pomoct.“ To jsou jen některé z problémů, se kterými se lidé svěřují.  


Pudy neobelstíme


Sexualita je základním kamenem vztahu a kamenem úrazu zároveň. Rozdílné a měnící se sexuální potřeby mužů a žen jsou realitou, se kterou jsme konfrontováni po celý život. Jen málokdo prochází cestou k naplněnému intimnímu vztahu bez problémů. Už samotná volba partnera je diskutabilní. Jsme vedeni intuicí, nebo ovládáni pudy? Jsme přitahování tím, že jsme podobně nastavení, nebo přitahujeme jeden druhého naopak proto, že jsme rozdílní? Ať už na věc pohlížíme jakkoli, jedna věc je jistá. Našich pět základních smyslů rozhoduje o tom, kdo je pro mě přitažlivým čili v tu chvíli kompatibilním partnerem. Při intimním aktu se naplno projeví všechny najednou – slyším, vidím, cítím, dotýkám se a v přeneseném slova smyslu ochutnávám. Pokud necítíme, že jsou všechny smysly uspokojeny, je to pro nás signál, že se k nám tento partner nehodí. Tento fakt bývá podceňován a na misky vah raději pokládáme rozumové důvody. Vnímavost těla ale neobelstíme. Častým důsledkem je pak frustrace a uchýlení se k nevěře.


Při nejintimnějším spojení se ale pohybujeme i za hranicí smyslového vnímání. Sexuální akt je nejhlubším a nejintimnějším spojením, které přesahuje tělesnou úroveň. Zásadním tématem u žen je důvěra. Jde o přijetí muže a oddání se mu. Aby mohla muže přijmout a důvěřovat mu, musí to samé vnímat sama k sobě. Žena, která se v minulosti necítila přijatá blízkými lidmi, nedůvěřuje sobě ani ostatním, což se velmi citelně projevuje v partnerském vztahu. „Hrubý a necitlivý muž“ se takový také nenarodil. Jenže co neznáme a nemáme v sobě, nemůžeme předat druhému. Mnoho lidí je tak přesvědčeno, že intimita znamená sexuální akt. Nejniternější formou intimity je však vzájemná blízkost. Okamžik, kdy jsme těsně u sebe a nemusíme dělat nic, jen jsme spolu. Vnímáme naše srdce, dech, teplo našich těl a hluboký vnitřní klid. 


Placená zóna

Charlotte Benátská
Charlotte Benátská