Cena lásky

Jen málo hádek mezi muži a ženami provází taková hořkost a bolest jako spory o peníze. Bez ohledu na to, o jakou částku se přete, mají hádky o peníze děsivou tendenci eskalovat za hranice racionality. Aniž by si to páry uvědomovaly, používají peníze jako příhodný způsob, jak odehrávat konflikty, které jsou příliš mlhavé na to, aby je bylo možné vyjádřit slovy. Když se hádáte o peníze, sotva kdy jde pouze o ně. Své o tom ví terapeutka Susan Forward, která sama musela zápasit s „finančními démony“. A napsala o tom knihu. O ženách a pro ženy.

Tyto hádky se mohou týkat bezhlavého utrácení, nezaplacených účtů, ztráty práce nebo nedostatečné snahy při hledání nové, případně používání peněz k ovládání či trestání partnera. Ať už jsou podrobnosti hádky o peníze jakékoli, mají tyto spory sklon vybuchnout jako emoční sopka a chrlit mraky frustrace a vzteku. Miliony manželství rozeštvávají spory o peníze. Páry se rozcházejí kvůli penězům častěji než z jakéhokoli jiného důvodu, včetně dětí, sexu a příbuzných.

Postranní ventil

Proč jsou konflikty, jejichž podstatou jsou peníze, pro milostné vztahy tak ničivé? Protože boje o peníze jsou co do intenzity, frekvence a citové krutosti živeny mnohem mocnějšími silami, než jsou pouhé bankovky a mince. Sára byla provdána za Grega, typu muže, který má potřebu mít nad vším neustálou kontrolu. Tato stránka jeho osobnosti často vedla k tomu, že se k Sáře v jejich vztahu choval jako k dítěti. Sára, která nesnášela konflikty, jeho jednostranná rozhodnutí a příležitostné tirády snášela, místo aby se mu postavila. Ve chvílích, kdy se Sára cítila zvlášť bezradně a zoufale, snažila se zlepšit si náladu tím, že utrácela peníze, které neměla. Byl to také její způsob, jak říct Gregovi, že jí vadí, když jí říká, co má dělat.

Například jednou… Poté, co vybuchl, když si vyšla s kamarádkami, aniž by se ho nejprve dovolila, se naschvál rozšoupla a za svou část peněz na nájem si koupila zlatý řetízek. To samozřejmě vyvolalo hádku. Sára se bránila a trvala na tom, že má právo utratit své vlastní peníze. Nezmínila se Gregovi o tom, že to, co jí skutečně vadilo, byl pocit nicotnosti a bezmoci, který v ní vyvolal. Greg zas Sáru obvinil z toho, že je výstřední a nezodpovědná. Stejně jako Sára se ani on nesvěřil s tím, co ho nejspíš skutečně trápilo: tedy strach, že pokud ji nebude kontrolovat, mohla by ho opustit. Plačtivé scény či hádky plné křiku o věci, jako jsou účty, utrácení a finanční priority, často slouží jako ochranná bariéra mezi námi a našimi nejhlubšími, nejtemnějšími pocity strachu a nejistoty.


Cena lásky

Forward, Susan; Buck, Craig

Portál, 2019Další moje klientka, Karen, opakovaně vedla spory se svým přítelem Maxem o to, že se Max dost důrazně nesnaží o zvýšení platu. Max vydělával výrazně méně než Karen a to je trápilo oba. Jako v případě Sáry a Grega i tady byly v pozadí hádek Karen a Maxe hluboké pocity a strach, který nebyli schopni vyjádřit. Kdyby byla Karen schopna zformulovat, co ji skutečně trápí, mohla by říct: „Jsem k smrti vyděšená, že mě opustíš, protože ti bude tolik vadit můj úspěch.“ Ve stejném duchu by mohl Max říct: „Připadám si jako břídil a bojím se, že čím úspěšnější budeš, tím míň mě budeš mít ráda a vážit si mě.“ Nešlo tedy ani zdaleka jen o peníze…Čelit pravdě

K napsání této knihy mě zčásti inspirovalo zápolení v mém vlastním životě. Po většinu svého dospělého života jsem měla obtížný a zmatený vztah k penězům. Celé roky jsem si nebyla schopna koupit si ani ty nejprostší šaty či pár bot, aniž by mě přepadly pocity viny a úzkosti.

Nacházela jsem způsoby, jak si ve vztahu něco odpírat. Bláznivě jsem se zamilovala a provdala za muže, který v minulosti nakládal s penězi lehkovážně. Věřila jsem z celého srdce, že se změní. Nezměnil... Téměř bez ustání jsme měli finanční potíže a pořád jsme se přeli o peníze. I když bylo jeho chování ve vztahu k financím ústředním tématem našich sporů, můj hněv živily také pocity, které jsem nebyla schopna formulovat – úzkost týkající se jeho finanční a emoční stability, zoufalství z jeho neschopnosti dostát slibům, a strach, že jsem udělala strašlivou chybu, když jsem se za něj provdala.

I když pro mě bylo velmi snadné ukázat prstem a obvinit muže svého života, byla tu nepříjemná pravda, kterou mi odhalila až léta terapie. Touto pravdou bylo, že naše hádky o peníze nevypovídají něco jen o něm, ale také o mně. Jakkoli jsem za jeho chování nebyla zodpovědná, to já jsem si ho vybrala, to já jsem mu kryla záda, to já ho tahala z problémů. A moje neschopnost nastavit si hranice ho opravňovala k tomu, aby v lehkovážném utrácení pokračoval.

Při zpětném pohledu je zřejmé, že svou sebedestruktivní volbou partnera a svým chováním ohledně peněz, odsouzeným předem k nezdaru, jsem odehrávala své vlastní nevyřešené emoční problémy. Přesto jsem v té době svůj podíl na emočním a finančním chaosu ve svém vztahu nedokázala vidět.

Jiné ženy, jiné chování

Během své dlouholeté terapeutické praxe jsem se setkala se stovkami žen. S ženami, které zápolily se sebedeprivací jako já, a s dalšími, které kompulzivně utrácely příliš mnoho peněz za výdaje na sebe, často peněz, které neměly; s ženami, které používaly peníze, aby mezi sebe a svého partnera postavily emoční zeď; s ženami, které se držely zpátky ve své kariéře, aby nepředstavovaly pro muže ohrožení; s ženami, které často lehkovážně používaly peníze, aby si získaly uznání někoho, koho milují; s ženami, které nebyly schopny si peníze udržet a žily v setrvalém finančním chaosu; a s ženami, které opakovaně používaly peníze k tomu, aby zachránily finančně neschopné či nezodpovědné muže.

Některé z těchto žen věděly, co dělají, ale nebyly schopny s tím přestat bez ohledu na to, jak zoufale se o to snažily. Jiné neměly o tom, co dělají, ani potuchy a ve svém popírání byly ztracené. Všechny však měly jedno společné – pocit, že uvízly ve vyjetých kolejích problémů v oblasti emocí i chování, které stále znovu podemílají jejich vztahy a život.

Opakující se vzorce

Konkrétně moje vyjeté koleje spočívaly v opakujícím se vzorci sebedeprivace. I když mé manželství nakonec skončilo, i po rozvodu mě nadále přitahovali muži, kteří se topili ve finančních problémech.

Když mě pozvali na večírek plný úspěšných lidí, bylo jisté, že mě bude přitahovat ten jediný, který není schopen se uživit. „Vy jste doktor? Právník? Promiňte, nejste můj typ. A co vy? Přitažlivý muž s oslnivým úsměvem a dolíčky ve tvářích? Je vám padesát, přemýšlíte o tom, že půjdete znovu studovat, jste nezaměstnaný herec a nemůžete si dovolit nové pneumatiky k autu? Nechtěl byste v sobotu přijít na večeři?“

Hledání odpovědí mě zavedlo zpátky do doby, kdy jsem byla mladší, protože většina našich postojů a chování týkajících se peněz se utváří v naší rodině. Navzdory úspěchům v podnikání byl můj otec neskutečně nejistý a nešťastný muž. Jeho nálady proto byly nepředvídatelné a často se choval krutě, zvlášť když došlo na finance. Používal peníze k tomu, aby mě kontroloval, trestal a zraňoval. Nepokrytě mě ponižoval, když jsem si řekla o peníze, ať už to bylo proto, že jsem si chtěla vyrazit s přáteli, nebo jsem si potřebovala koupit učebnice do školy. Říkal mi, že jsem chamtivá, sobecká a chci toho moc. Můj otec používal peníze, aby mi něco upřel. Bolelo to, protože jsem se cítila nemilovaná. Neodpíral mi pouze peníze – upíral mi také lásku.

Při těch několika málo příležitostech, kdy mi dal peníze nebo dárky, mi věnoval také dostatek pozornosti a náklonnosti. Tyto řídké okamžiky velkorysosti jsem prožívala jako výrazy lásky, po nichž jsem ze strany svého otce tak zoufale toužila. Bylo pro mě čím dál obtížnější rozlišovat mezi penězi a láskou. Obojí se mi hlavě nerozlučně propletlo.

Pokud vaši rodiče důsledně používali peníze jakýmkoli nezdravým způsobem – ať už vás jimi zahrnovali nebo vám je upírali, ať už se ve vztahu k penězům chovali nezodpovědně nebo je hromadili, ať už vás penězi odměňovali či trestali – nejspíš si stejně jako já v dospělosti pletete peníze s láskou.

Pokud vám připadá, že si nezasloužíte mít peníze, pak máte nejspíš pocit, že si nezasloužíte lásku. Pokud jste skoupí na peníze, pak jste nejspíš skoupí na projevy lásky. A pokud máte k penězům chaotický vztah, pak jsou nejspíš chaotické i vaše milostné vztahy.

Peněžní démoni

Když uvízneme ve vzorci hádek o peníze nebo když peníze používáme přehnaným, destruktivním nebo pokrouceným způsobem (nebo podporujeme muže, který to tak dělá), jsme motivovány nevědomými konflikty a emocemi, kterým říkám peněžní démoni.

Následující otázky vám mohou pomoci ujasnit si, jestli v sobě vy nebo váš partner ukrýváte „peněžní démony“, se kterými je třeba se vypořádat. Některé z těchto otázek pro vás mohou být náročné – vždycky je těžké se konfrontovat s vlastním strachem a nejistotou. Proto vaší první reakcí může být popření skutečnosti. Ale zkuste to…

 • Utrácíte bezmyšlenkovitě, když propadnete depresi nebo se zlobíte?
 • Cítíte se provinile a úzkostně, když utratíte peníze za něco pro sebe, i když jste třeba velkoryse utrácela za věci pro druhé?
 • Bojíte se, že přijdete o všechno, co máte, i když máte stabilní zdroj příjmů?
 • Nejste ochotná ukončit špatný vztah zejména proto, že se obáváte, že se o sebe nebudete schopna finančně postarat?
 • Trváte pravidelně na tom, že zaplatíte útratu v restauracích, půjčujete lidem peníze nebo kupujete drahé dárky, protože věříte, že vás druzí budou mít víc rádi a obdivovat vás?
 • Pokud vyděláváte víc peněz než váš partner, vyvolává to ve vašem vztahu velké napětí?
 • Používá váš partner peníze k tomu, aby vás ovládal?
 • Používáte peníze k ovládání svého partnera?
 • Zachraňujete opakovaně finančně nezodpovědného partnera a kryjete mu záda?
 • Topíte se neustále v dluzích, i když vyděláváte dost peněz na to, abyste pokryla své základní životní výdaje?
 • Čekáte, že vás partner (či vaši rodiče) zachrání před finančními problémy, které jste si přivodila?
 • Podrývá vaše sebevědomí strach, že když máte peníze, představujete pro muže hrozbu?


Pokud jste na kteroukoli z těchto otázek odpověděla kladně, můžete si být jistá, že vaše konflikty ohledně peněz jsou komplikovány emočními či psychickými konflikty.

Finanční management nestačí

Někteří autoři trvají na tom, že řešením problémů s penězi ve vztahu je rozumné spravování finančních záležitostí. Málokdy je to však takto jednoduché. Ženy, které jsou schopny vyjmenovat všechny zásady dobrého managementu peněz – či dokonce vést vyrovnaný rozpočet ve firmě –, jsou často stále vykolejené a frustrované svou neschopností tyto zásady uvádět do praxe v osobním životě. I když jsou vaše řešení finančních otázek jasná, může být těžké, ne-li nemožné, je uvést do praxe dřív, než se vypořádáte s vlastními peněžními démony.

Pokud se například kompulzivně zadlužujete, může být pro vás poměrně snadné stanovit si rozumný rozpočet, ale peněžní démoni vás i tak mohou přimět, abyste tento rozpočet šidila. To podemele nejen vaše odhodlání směřovat k řešení, ale posílí to vaše pocity zoufalství a bezradnosti.

Pokud váš partner používá peníze k tomu, aby vás ovládal (nebo pokud je sama používáte k ovládání svého partnera), pak vám vyřešení finančních záležitostí nijak nepomůže...

Okno do vnitřního světa

Všichni používáme peníze k vyjádření svých nejhlubších pocitů strachu, napětí, fantazií, otázek sebeúcty a emočních zranění. Pokud však použijete peníze jako okno do svého vnitřního světa – jak se nakonec podařilo mně –, získáte náhled na tyto peněžní démony. To vám konečně dodá sílu s hádkami o peníze, které vaši démoni vyvolávají, a s chováním, k němuž vedou, něco udělat.


Susan Forward, Craig Buck: Cena lásky. Portál 2019

-red-