Nakažlivá obezita

Je obezita sociálně přenosná choroba?

Aby bylo možné najít odpověď na tuto otázku, vědci ve Velké Británii porovnali studie, které zkoumaly, zda informace o stravovacích návycích druhých lidí ovlivňují, nebo neovlivňují to, jak jíme, nebo to, jaké jídlo si vybíráme. Tato meta-analýza zjistila, že pokud byli účastníci informováni o tom, že ostatní si vybírají nízkokalorické nebo vysokokalorické potraviny, výrazně se zvýšila pravděpodobnost, že účastníci provedou stejnou volby výběru jídla. Údaje také naznačují, že sociální normy ovlivňují množství jídla, které sníme. Navíc výzkum ukázal, že pokud respondenti věděli, že ostatní jedí větší množství jídla, zvýšili příjem potravy i oni. Zrovna zde byl prokázán silný vztah mezi jídlem a sociální ztotožněním se s ostatními. „Zdá se, že v některých kontextech může být zveřejňování informací ohledně stravovacích norem způsobem, jak posílit identitu ve vztahu k sociální skupině, což je v souladu s teorií sociální identity,“ vysvětluje vedoucí výzkumu Eric Robinson, PhD, z University of Liverpool. „Tato teorie sociální identifikace tvrdí, že je-li lidské vnímání sebe sama silně závislé na hodnocení člověka v rámci místní komunity a komunita považuje zdravé stravování za důležité, pak tato osoba bude pravděpodobně také jíst zdravě, aby zůstala v souladu s hodnotami své nejbližší skupiny a byla tak zachována sociální identita.“

-red-