Podzim velkého cynika

V mládí jsem dostal místo ve firmě, která se mohla „chlubit“ obzvlášť nudnými poradami. O zřídkavé osvěžující momenty během nekonečně se vlekoucích schůzí se tu a tam postaral Tibor.

Na rozdíl od většiny ostatních mluvil stručně, k věci a nebral si servítky. Jeho silný přízvuk naznačoval, že velkou část života prožil v zahraničí. Později jsem se dozvěděl, že se narodil v Austrálii, kam emigrovali jeho slovenští rodiče. Otec byl popudlivý a panovačný východňár. Matka časem s hrůzou zjistila, že je lapena v cizí zemi s člověkem, s nímž je život těžko snesitelný. Potřebovala únik a našla ho v alkoholu.

Některé děti mají sklon si své rodiče za každou cenu idealizovat. Tiborova bystrost a kritičnost něco takového vylučovala. Byl si až příliš dobře vědom chyb svých rodičů. Propadl těžké skepsi. Když jsou takto příšerně nedokonalí jeho vlastní rodiče, sotva se najde někdo lepší.

Placená zóna

Milan Petrák