Pravidla a vstřícnost nejdou dohromady

Mluv se zaměstnanci mile a nebudou tě brát vážně.

Tak by se daly shrnout poznatky z pěti různých výzkumů, které hledaly souvislost mezi způsobem, jakým jsou formulována firemní pravidla, a pravděpodobností, že se jimi budou zaměstnanci řídit. Lidé mají pochopitelně rádi, když se v pravidlech chování ve firmě používají vstřícné, tolerantní formulace. Jenže takový způsob si pojíme spíš s kamarády a rodinou. A podvědomě počítáme s tím, že případný trest za porušení takto formulovaných pravidel bude mírný. Zato pravidla podaná stroze a odtažitě („Od zaměstnanců se očekává, že budou…“) údajně vedou k pocitu, že zaměstnance za případné porušení stihne přísný trest. Proto se jimi budou pro jistotu řídit. Tolik tedy výzkumy – zda mají striktně formulované pravidla podobný účinek i na našince, pověstné svým sklonem k švejkování, je otázka...

-red-