Bolest místo terapie?

Bolest místo terapie?

Snášet bolest není nic příjemného. Přesto je dost lidí, kteří si bolest způsobují záměrně, aby tím snáze zvládli extrémní negativní emoce. A nejsou to jenom lidé trpící hraniční poruchou osobnosti, u nichž se takové chování (včetně skutečného sebepoškozování) objevuje často. K takovému způsobu „první pomoci“ sahají i další lidé. V jedné studii dostali lidé možnost zvolit si mezi různými způsoby reakce na masivní negativní pocity. Vědci ukázali jedné skupině dobrovolníků obrázky, které v nich vyvolaly strach, zlost nebo smutek. Poté jim dali na výběr z několika možností – jednu, která by měla pomoci zmírnit jejich averzní pocity, jako je přeformátování, nová interpretace obsahu obrázků nebo návod, jak začít myslet na něco jiného – a také možnost vystavit se bolestivé elektrické stimulaci. Druhá skupina dostala jeden z těchto typů emoční regulace a neměla na výběr. Ve skutečnosti si většina dobrovolníků, kteří tak mohli učinit, vybrala fyzickou bolest, aby se vypořádala s nepohodlnými emocemi. Bolest byla stejně účinná jako jiné metody zmírnění těchto pocitů. A fungovala lépe než kognitivní přerámování. Podle autorů psychiatričtí pacienti zjevně považují fyzickou bolest za způsob, jak regulovat negativní emoce. Není snadné stanovit hranici mezi tím, co je bolest „zdravá“ a kde začíná škodlivé sebepoškozování.
-red-