Chybami se člověk učí?

Chybami se člověk učí?

Poučte se z vlastních chyb: jak snadno se to říká a jak obtížné to ve skutečnosti je. Chybám se v životě nevyhneme, a když šlápneme vedle, měli bychom se řídit tím, co slýcháme odmalička, tedy nehroutit se a poučit se z nich. Bohužel je to docela obtížný úkol. To je závěr, ke kterému dospěly dvě psycholožky v pěti studiích s více než 1600 účastníky. Protože pokud se o tom, že jsme selhali, dozvíme formou negativní zpětné vazby, náš výkon se nezlepší, ale zhorší, protože utrpí naše sebevědomí. 

Autoři nejprve položili subjektům otázky týkající se témat z různých oblastí. Zaměstnanci call centra se například měli dozvědět více o orientaci na zákazníka a poté odpovědět na otázky. Potom dostali pozitivní, negativní nebo vůbec žádnou zpětnou vazbu. Pozitivní a negativní zpětná vazba byla vždy stejně informativní, takže testované subjekty měly možnost se poučit. Vědci také hodnotili sebevědomí subjektů. Nakonec účastníci mohli v jedné ze studií vidět i chybné a správné odpovědi ostatních, aby se zlepšili. Ve všech pěti studiích se dobrovolníci nejhůře poučili ze svých vlastních chyb. Poučili se však dobře ze svých úspěchů i z úspěchů a chyb druhých. Důvod: Pokud v případě vlastní chyby obdrželi negativní zpětnou vazbu, jejich sebeúcta okamžitě klesla, vypnuli a jejich motivace klesla na nulu.-red-