Online archiv

Autor: Lucie Hrdličková

Na Sumatře se svatbou neotálejí

Lucie Hrdličková, 10/2009
Sumatra je svou rozlohou 443 066 km2 pátým největším ostrovem světa, rozhodli jsme se tedy procestovat s Jitkou alespoň její severní část s tím, že se budeme držet hesla méně je více. Zanechaly jsme za sebou Bali, ostrov bohů, a vydaly se na ostrov mnoha tváří, na kterém můžete celé dny chodit tropickou džunglí, stoupat na sopky nebo vychutnávat atmosféru tradičních batackých vesnic.

Psychowalkman ano či ne?

Lucie Hrdličková, 10/2009
Psychowalkman neboli audiovizuálně stimulační přístroj (AVS) je přístroj, který světelnými záblesky a zvukovými šumy stimuluje mozek, a tak ovlivňuje jeho chování. Působí tedy na dva lidské smysly, zrak a sluch. Frekvence a typ stimulace se mění podle specifického cíle. V průběhu ní dochází v mozku k efektu strhávání rytmů, které způsobuje postupné přela?ování z jednoho stavu vědomí do jiného. Ovlivňuje především výskyt úrovní frekvenčního spektra, které vysílají jednotlivé části mozku. Někteří odborníci předpokládají, že je možné stav mysli ovlivnit působením AVS stimulace, a domnívají se, že psychowalkmany pomáhají při stresu, při chronickém únavovém syndromu a jejich používání zlepšuje studijní výsledky. Jiní pohlížejí na psychowalkman jako na výnosný obchodní artikl a tvrdí, že jeho efekt je neprokazatelný.

Řešíte také generační spory?

Lucie Hrdličková, 10/2009
Na světě se v současnosti potkávají čtyři žijící lidské generace a každá z nich přemýšlí jinak, protože je formovala doba, v níž se narodily. Rozumí si nebo se nenávidí? Psychologové, sociologové a kulturní antropologové hovoří v tomto kontextu o vzájemném nepochopení a zejména o neschopnosti vcítit se do potřeb a problémů druhých.

Dívka je hned ženou, ale chlapec se teprve učí být mužem

Lucie Hrdličková, 9/2009
Nejvíce mě zajímalo, zda existují nějaké konstanty, rozdíly v interakcích a psychologických zkušenostech u chlapců a dívek, které tvoří jejich mužskou nebo ženskou osobnost, říká psychoterapeut Jan Poněšický. Všude se mluví o vlastnostech mužů a žen, ale nehovoří se o tom, jak tyto vlastnosti vznikly.

Matkou po čtyřicítce ano, či raději ne?

Lucie Hrdličková, 7/2009
Podle statistik Národního registru rodiček je zaznamenán kontinuální nárůst starších rodiček od roku 1991, přičemž výrazný vzestup čtyřiceti- a víceletých rodiček byl zachycen od roku 2004.

Může mít psychoterapie negativní dopad?

Lucie Hrdličková, 6/2009
Budeme mít vedle kadeřníka, krejčího a praktického lékaře každý svého terapeuta? Potřeba psychoterapie po celém světě stoupá a české země nejsou výjimkou. O jejích pozitivech toho již bylo napsáno hodně, méně se však mluví i o negativních dopadech.

Paintball mi ubral na agresivitě

Lucie Hrdličková, 6/2009
O tomto sportu a o potřebě „hrát si“ i v dospělém věku jsem si povídala s Jiřím Ašenbrylem, příznivcem Military paintballu a velitelem týmu s ironickým názvem „Strašlivý zabijáci“. Jirka pracuje v marketingu a paintballu se věnuje už pátým rokem. Považuje ho za úžasný ventil přirozené lidské agrese a vděčí mu za to, že si uvědomuje lépe sám sebe a své pocity.

V pohodlí toho člověk příliš nedokáže

Lucie Hrdličková, 6/2009
Pořádá semináře o psychologii hlasu a vychází přitom z východních kořenů. Podle čínské zpěvačky, skladatelky a pedagožky Feng Yűn Song se východní psychologie nikdy zcela neoddělila od filozofie a náboženství. A tak si může dovolit klást na člověka vysoké nároky, díky nimž se jeho hranice posouvají dál.

Vědec i zahradník Pracovní uplatnění osob s autismem

Lucie Hrdličková, 5/2009
Pracovní uplatnění autistů je velkým oříškem. Problém není ve výši IQ ani v jejich schopnostech, ale v autistickém postižení komunikace a sociálních vztahů. Autisté obtížně spolupracují s ostatními lidmi a většinou nejsou schopni respektovat pracovní ani sociální hierarchii. Proto se mohou jevit jako konfliktní nebo málo pracovití.

Je homosexualita pouze vrozenou záležitostí?

Lucie Hrdličková, 5/2009
Homosexuální orientace, tedy sexuální a milostná náklonnost k osobám stejného pohlaví, se vyskytuje bez ohledu na pohlaví zhruba u 4 % lidské populace. Na tom, co je její příčinou, se však odborníci shodnout nedovedou.

Útěk do Evropy z USA byl mým snem

Lucie Hrdličková, 4/2009
O tom, co obnáší rozhodnutí odejít natrvalo ze své rodné vlasti a vyměnit ji za “starý kontinent“, jsem si nad šálkem čaje povídala s Howiem Rokofskym, Newyorčanem, který do Evropy přesídlil před 20 lety a tvrdí, že ho zpět do konzumní Ameriky nic netáhne.

Bohatství optikou jiných etnik

Lucie Hrdličková, 4/2009
Určit bohatství jednotlivých zemí a životní úroveň lidí v nich žijících není snadné. Přístup k ekonomickým zdrojům a k jejich rozdělování může být v různých kulturách založen na velmi rozdílných zásadách a může zahrnovat rituální a obřadné vztahy. Přístup k půdě, výroba zboží a poskytování služeb může záviset na příbuzenském vztahu a na příslušnosti k rodině. Výměna zboží se může dát do souvislosti s posilováním moci a vlivu ve společnosti…