Psychowalkman ano či ne?

Psychowalkman neboli audiovizuálně stimulační přístroj (AVS) je přístroj, který světelnými záblesky a zvukovými šumy stimuluje mozek, a tak ovlivňuje jeho chování. Působí tedy na dva lidské smysly, zrak a sluch. Frekvence a typ stimulace se mění podle specifického cíle. V průběhu ní dochází v mozku k efektu strhávání rytmů, které způsobuje postupné přela?ování z jednoho stavu vědomí do jiného. Ovlivňuje především výskyt úrovní frekvenčního spektra, které vysílají jednotlivé části mozku. Někteří odborníci předpokládají, že je možné stav mysli ovlivnit působením AVS stimulace, a domnívají se, že psychowalkmany pomáhají při stresu, při chronickém únavovém syndromu a jejich používání zlepšuje studijní výsledky. Jiní pohlížejí na psychowalkman jako na výnosný obchodní artikl a tvrdí, že jeho efekt je neprokazatelný.

Placená zóna

Lucie Hrdličková