Řešíte také generační spory?

Na světě se v současnosti potkávají čtyři žijící lidské generace a každá z nich přemýšlí jinak, protože je formovala doba, v níž se narodily. Rozumí si nebo se nenávidí? Psychologové, sociologové a kulturní antropologové hovoří v tomto kontextu o vzájemném nepochopení a zejména o neschopnosti vcítit se do potřeb a problémů druhých.

Placená zóna

Lucie Hrdličková