Online archiv

Autor: Lucie Zormanová

Řízené čtení

Lucie Zormanová, 9/2023
Metodami aktivního učení podporujeme iniciativu žáků, zapojujeme jejich tvořivost a napomáháme k vlastní odpovědnosti za výsledek práce. Edukačních cílů dosahujeme na základě činnosti samotných žáků.

Vzdělávání učitelů ve Francii

Lucie Zormanová, 7/2023
Ve Francii se nestává, že by se na pedagogickou fakultu dostal někdo, kdo vlastně nechce učit. Pokud jde o dostupnost pedagogického vzdělání, univerzity nevypisují přijímací zkoušky, i když určitá selekce existuje. Výběr kandidátů je nejčastěji prováděn na základě dosavadních studijních výsledků či motivačních dopisů. Vzdělávání budoucích učitelů je bezplatné. Studenti hradí pouze administrativní poplatek, který činí několik stovek eur.

Zamilovaná Karkulka

Lucie Zormanová, 5/2023
Na základě prožitkového učení dítě poznává sebe samo v různých situacích a učí se chápat jednání a chování druhých. Dramatická výchova na prvním stupni základní školy je primárně zaměřena na rozvoj dítěte v oblasti tělesné, emocionální, rozumové a jazykové.

Obec, ve které bydlím

Lucie Zormanová, 2/2022
Námět na projektovou výuku je inspirován polským projektem Moja miejscowość (Moje obec), který je zaštítěn ministerskou akreditací. Metodika je popsána v polském učebním programu Tropiciele (Stopaři), což je obdoba našeho Rámcového vzdělávacího programu. Jen o hodně detailnější, s přesnými popisy aktivit na jednotlivé týdny a dny školního roku.

Metoda zelené propisky

Lucie Zormanová, 9/2021
Učení je přirozený proces. Dítě se chce dozvídat nové věci, učit se novým dovednostem, chce se zlepšovat. Proč tedy děti v roli žáků často nejsou ochotny se učit? Proč se do školy nepřipravují dobrovolně a se stejnou chutí, jako se učí třeba sportu? Proč ztrácejí motivaci?

Pečlivka, akčňák, hloubal, idealista

Lucie Zormanová, 8/2021
Děti nejsou stejné, to si uvědomuje každý rodič. Pokud jde o práci ve škole, svého potomka můžete motivovat k učení nejlépe tak, že budete respektovat jeho osobnost.

Toxičtí rodiče

Lucie Zormanová, 6/2021
Každý rodič tu a tam selže. To však ještě neznamená, že je špatným rodičem. U některých se však objevují negativní vzorce chování trvalého charakteru. Právě tito rodiče by mohli v životě svých dětí napáchat nemalé škody.

Nemám hlavu na matiku!

Lucie Zormanová, 6/2021
Proč mají i chytré děti problémy s matematikou? Proč je tento předmět pro některé žáky natolik těžký, že před písemkou pociťují strach a počítají spíše s neúspěchem? Možná jsou příčinou slabé matematické dovednosti a možná je příčina ještě úplně jinde.

Tančete jako indiáni

Lucie Zormanová, 5/2021
Propagátor výrazového tance a pohybové terapie Rudolf von Laban inspiroval i učitele. Jeho techniky lze využít pro děti předškolního a mladšího školního věku.

Dva jazyky v jedné rodině

Lucie Zormanová, 2/2021
Za bilingvního je považován ten, kdo mluví dokonale dvěma jazyky na úrovni rodilých mluvčích. V České republice v současné době narůstá počet dvojjazyčných rodin. Jak probíhá bilingvní výchova?

Učte se číst jako indiáni

Lucie Zormanová, 1/2021
Polská pedagožka Irena Majchrzaková vytvořila tuto metodu v průběhu své práce s indiány kmene Czontoli v Mexiku. Později ji aplikovala na děti v Polsku a inspirovat bychom se jí mohli i my.

Škola, kde nikdo neprohrává

Lucie Zormanová, 9/2020
Škola bez poražených je jednou z mála pedagogických knih, která se nezabývá teoretickými koncepty, ale ukazuje praktické zkušenosti a radí, jak je uvést do každodenní školní reality.