Online archiv

Autor: Lucie Zormanová

Ukaž a vyprávěj!

Lucie Zormanová, 9/2020
Mnoho učitelů je přesvědčeno o tom, že distančně se dlouhodobě učit nedá, neboť tato výuka podle jejich názoru není natolik efektivní jako klasická prezenční. Bohužel se však budeme muset smířit s tím, že on-line výuka s námi bude i nadále. Proto bychom měli naplno využít potenciálu, který tato forma nabízí.

Mladí a neklidní

Lucie Zormanová, 7/2020
Attention Deficit Hyperactivity Disorder neboli ADHD je porucha s deficitem pozornosti a hyperaktivitou, která se projevuje impulzivním chováním dítěte, problémy s koncentrací i neobvykle a nepřiměřeně zvýšenou činorodostí.

Žáci darebáci

Lucie Zormanová, 5/2020
Každý učitel se během pedagogického působení setká s žáky, kteří mu nějakým způsobem narušují výuku. Na samém počátku je třeba si uvědomit, že ono rušivé chování patrně není zaměřeno vyloženě přímo proti učiteli a není ani výsledkem učitelova pedagogického selhání. Pravděpodobně jde spíš o způsob, kterým se nám žáci snaží něco sdělit. Jen si pro své sdělení vybrali poněkud nevhodný způsob.

Opuštěné manželky

Lucie Zormanová, 12/2018
Určitě znáte seriály jako Zoufalé manželky či Stepfordské paničky. Ale takové ženy žijí i mezi námi, v Česku. Mají úspěšné manžely, hezké domy a dost peněz. Přesto se jim říká „vdovy“. „Zelené vdovy“.

VIRTUÁLNÍ ŠRÁMY

Lucie Zormanová, 5/2015
KYBERŠIKANA JAKO PROBLÉM SOUČASNÉ RODINY

ČESKÝ UČITEL NA ZKUŠENÉ

Lucie Zormanová, 3/2015
V rámci projektu Učitelé na zkušené jsem navštívila několik školek a škol v Anglii a Nizozemsku. Ze stáží, které proběhly ve městech Lancaster a Leuwardeen, jsem si odnesla postřehy, o něž bych se chtěla podělit.

DVOJJAZYČNÁ VÝCHOVA

Lucie Zormanová, 1/2015
Pokud dítě vyrůstá v rodině, v níž se běžně střídají dva jazyky, bez velkého úsilí si osvojí oba dva. A to mnohem rychleji a efektivněji než děti, které se druhý cizí jazyk učí ve škole. Jejich výchova by se však měla držet určitých pravidel.

ODLOŽÍTE HO PŘED OBRAZOVKU?

Lucie Zormanová, 6/2014
Blíží se prázdniny a mnoho rodičů bude řešit otázku, co s volným časem dětí. Je lepší ponechat jim úplnou svobodu, i když tušíme, že skončí sledováním televize a hraním počítačových her, nebo jim umožníme trávit čas smysluplně a krásně bez médií?

Najdi, v čem jsi dobrá

Lucie Zormanová, 4/2014
Projekt netradiční pomoci ženám bez práce

VOLBA POVOLÁNÍ U ADOLESCENTŮ

Lucie Zormanová, 2/2014
Za jeden z nejtěžších a nejdůležitějších úkolů, který musíme řešit v adolescentním věku, lze považovat volbu povolání, neboť se jedná o rozhodnutí, které výraznou měrou ovlivní náš další život, nebo alespoň několik dalších let. Zvolený studijní obor významnou měrou ovlivňuje naši úspěšnost na trhu práce.

OD ZÁKLADKY PO VYSOKOU PŘÍPRAVA DÍTĚTE NA ŠKOLU

Lucie Zormanová, 2/2014
Nástup dítěte do školy znamená důležitou změnu, vážný předěl jak v životě dítěte, tak jeho rodičů. Dítě se tím, že získává novou sociální roli, stává školákem, musí najednou ukázněně pracovat, musí se plně soustředit na výuku, výklad učitele či plnění pracovních úkolů, a to i těch, které je nebudou příliš zajímat a se kterými bude mít problémy.

CO ZNAMENÁ RODOVĚ CITLIVÁ VÝCHOVA VE ŠKOLE

Lucie Zormanová, 5/2013
Studijní materiály, způsob komunikace učitele s žáky, školní činnosti ovlivňují představu žáků o sobě, světě a jejich očekávání toho, co mohou od světa očekávat, zvyšují či naopak snižují jejich sebevědomí a studijní aspirace, pomáhají budovat si představu o své budoucí kariéře.