Online archiv

Vydání: PD 4/2023

Ať tě drak dostane

Šimon Grimmich, PD 4/2023
„Kde v půli život náš je se svou poutí, / procházet musel jsem tak temným lesem, / že pravý směr jsem nemohl uhodnouti.“ Tak začíná Dante svou pouť peklem, očistcem a rájem, ztracený v temném lese; tím peklem, nad jehož branou stojí: „Zanechte naděje, kdo vstupujete.“ Jako kdyby před nás Dante stavěl trochu jiný výjev, než jsou obrázky ze sociálních sítí, kde jsme zvyklí prezentovat život jako nekončící sérii úspěchů. Možná ten pravý život začíná v okamžiku, kdy ztratíme směr, kdy selžeme, kdy prohrajeme… A možná nejen tehdy, když „v půli život náš je se svou poutí“.

Udržet si naději

Sandra Silná, PD 4/2023
Smysl života, jeho hledání, nalezení či naopak ztráta, to je velké lidské téma. Jak najít cestu ke štěstí? Stačí jen vyslovit svá přání a doufat, že se nám splní? Křesťanská tradice nabízí jiný pohled.

Odkud přicházíme? Co jsme? Kam jdeme?

Milan Pech, PD 4/2023
V prosinci 1897, šest let poté, co odjel z Francie na Tahiti v naději, že zde objeví nedotčený tropický ráj, prožíval Paul Gauguin psychickou krizi. Místo toho, aby žil za přijatelné peníze a rozvíjel své umění, byl frustrován probíhající modernizací této francouzské kolonie, unaven hádkami s místními úřady, sužován finančními těžkostmi, osaměním a vážnými zdravotními potížemi. Navíc zemřela jeho milovaná dcerka.

Věčné hledání smyslu ve filmech

Mojmír Sedláček., PD 4/2023
Humanitní obory se k otázce smyslu života hojně vyjadřují. Ať už zastáváme jakékoli vědecké paradigma, existenciální potřeby stojící v centru lidské osobnosti nelze přehlížet. I proto se těchto nejhlubších témat dotýká v podstatě jakýkoli volní akt, ty umělecké nevyjímaje.

Komu můžu zlepšit den

Aneta Langrová, PD 4/2023
Často žijeme ve vleku událostí, reagujeme na vnější podněty. Život nám připadá prázdný. Možná však stačí jen změnit úhel pohledu a každodennost se nám ukáže v novém světle.

I duchovní potřebuje terapeuta

PD 4/2023
Budoucí první česká rabínka KAMILA KOPŘIVOVÁ v rozhovoru objasňuje, proč se rozhodla studovat v rabínském semináři, co jí dalo studium psychologie nebo jak se židovská tradice dívá na otázku smyslu života.

Život je pohyb

Tereza Králíčková, PD 4/2023
To, co nám dává smysl, může být různé. Proto je naším údělem smysl osobně hledat, nalézat, ztrácet a znova hledat. A kromě individuálního zakotvení je dobré uvědomovat si, že jsme součástí širších souvislostí a vztahů.

Překážka jako cesta

Ondřej Fafejta, PD 4/2023
Lze si představit život, který by byl naprosto svobodný, bez omezení? Rozhodující pro nalezení smyslu vlastní existence často bývá právě okamžik, kdy narazíme na nějaký limit.

Psychoterapie pomáhá

Dominika Čechová, PD 4/2023
V porovnání s psychologií a psychiatrií je psychoterapie veřejnosti nejméně známá a existují vůči ní předsudky. Data však ukazují, že tato služba je účinná. K vyhodnocování efektivity přispívá i webová aplikace, která zároveň poskytuje terapeutům zpětnou vazbu od klientů.

Z piedestalu do každodennosti

Adam Táborský, PD 4/2023
Hledání smyslu života se nám může zdát jako zvláštní kratochvíle, které se věnují badatelé na univerzitách, nebo jako nedosažitelný projekt pro vyvolené. Je to skutečně tak?

Myslet na smrt, abychom lépe žili

Martin Loučka, PD 4/2023
Paliativní péče není o smrti, ale o pomoci lidem, aby měli co nejlepší život, říká psycholog MARTIN LOUČKA. Čeho se v této souvislosti nejvíce obáváme, jak se k umírání staví mladá generace a jak o tomto tématu více mluvit?

O mysli, entropii a meditaci

Petr Bob, PD 4/2023
Když máme nějaké velké přání, podvědomě čekáme, že až se nám to splní, budeme navěky šťastní. Ale je to opravdu tak? Jaké jsou naše naděje a možnosti?