Psychoterapie pomáhá

V porovnání s psychologií a psychiatrií je psychoterapie veřejnosti nejméně známá a existují vůči ní předsudky. Data však ukazují, že tato služba je účinná. K vyhodnocování efektivity přispívá i webová aplikace, která zároveň poskytuje terapeutům zpětnou vazbu od klientů.

Průzkum agentury Kantar a České asociace pro psychoterapii z roku 2022 poukazuje na fakt, že péče o duševní zdraví je v Česku špatně dostupná. Celých 69 procent populace uvádí, že by v případě potřeby vyhledalo odbornou pomoc, ale ve skutečnosti se k odborníkovi dostane jen třetina. Ostatní mají strach služby využít, zápasí s ekonomickou nedostupností nebo neví, na koho se obrátit.

Ve zdravotnictví jsou kapacity hrazené péče psychiatrů i klinických psychoterapeutů a psychologů trestuhodně přeplněny. Nejsmutnější je, že péče o duševní zdraví dětí už je asi za bodem bez návratu. Volné kapacity naštěstí stále ještě jsou v soukromých psychoterapeutických praxích. Průměrná tisícovka za sezení je ale pro mnoho zájemců příliš vysoký práh. Lidé své potíže zlehčují, odkládají, neřeší a po letech s chronickými problémy končí u psychiatrů – draze zamedikováni a v pracovní neschopnosti. Řešit svá trápení s odborníkem rychle, efektivně a hlavně včas by nemělo být nedostupným luxusem!

V porovnání s psychologií a psychiatrií je psychoterapie veřejnosti nejméně známá. Existují vůči ní předsudky a její účinnost bývá zpochybňována. Ti, kdo s terapiemi nemají zkušenost, tvrdí, že platit za „povídání“ je zbytečné, že na to je lepší jít do hospody nebo si promluvit s kamarádkou – a zadarmo. Má psychoterapie měřitelné výsledky? Jak se její efektivita zjišťuje?


Webová aplikace Deepsy

Od roku 2020 funguje ve Všeobecné zdravotní pojišťovně program Zvýšení dostupnosti psychosociální podpory. Tento vládou zřízený projekt měl podpořit duševní zdraví během pandemie covidu-19. Stal se však vlajkovou lodí preventivních programů péče o duševní zdraví, které nyní zřizují i další zdravotní pojišťovny (ČPZP, ZP MV ČR, ZPŠ). Program umožňuje pojištěncům čerpat služby u ověřených soukromých psychoterapeutek a psychoterapeutů, kteří pracují pod garancí České asociace pro psychoterapii nebo Unie psychologických asociací. Část nákladů na tato setkávání pak zdravotní pojišťovny proplácejí – podobně jako příspěvky na dentální hygienu či sportovní aktivity.

Nedílnou součástí účasti v programu je i používání webové aplikace Deepsy (www.deepsy.cz), která slouží k monitorování průběhu terapeutické spolupráce a poskytuje cenné informace k tomu, jak je intervence účinná.

Pro klienty to znamená odpovídat před sezením a po sezení na stručný standardizovaný dotazník. Lze to udělat on-line přímo u terapeuta nebo v soukromí na mobilním telefonu a nezabere to déle než minutu. Tyto odpovědi jsou pravidelně zaznamenávány a vyhodnocovány. Terapeutům aplikace nabízí graficky přehledná data k tomu, jak klinicky významné jsou uváděné potíže, jak se klienti cítí před sezením a po něm, jestli dostávají z terapeutické spolupráce to, co potřebují, nebo jestli by například více vytěžili z jiného přístupu či jiné odbornosti. V souhrnu anonymizovaná data poskytují důkaz o tom, že psychoterapeutické služby jsou účinné. V roce 2022 se během deseti sezení zlepšilo 56 procent klientů s klinicky významnými potížemi v oblasti deprese. Ve sféře úzkostných problémů došlo ke zlepšení dokonce u 72 procent.


Vyladěná spolupráce

Jako psychoterapeutka mohu svůj přístup lépe přizpůsobit potřebám klientů, případně se mohu doptávat na konkrétní informace, které z dotazníku zjistím. Je to daleko pestřejší škála témat než odpovědi na otázky „Jak vám tu dnes bylo?“ či „Jak se po dnešním setkání cítíte?“, které nám málokdy pomůžou opravdu něco zjistit.

Po roce pravidelného používání Deepsy se svými klienty sleduji, že častěji otevírám téma našeho terapeutického vztahu, který je základním pilířem úspěšné spolupráce. Občas jsem hodně překvapená, jak odpovědi v dotazníku nejsou v souladu s tím, jak klienta při příchodu vnímám – mnozí jsou skvělí herci a dokážou náročné životní situace a doprovodné emoce umně schovávat i před terapeutem.

Pravidelná a systematická zpětná vazba od klientů je pro mě důležitou připomínkou toho, že ani po mnoha letech praxe nejsme jako psychoterapeuti vševědoucí a do složité lidské psychiky nevidíme tak, jak bychom si možná všichni přáli. Stále však na sobě můžeme pracovat. Stejně jako naši klienti.

Dominika Čechová

Autorka je psychoterapeutka s vlastní praxí Counseling.cz. Kromě terapeutické práce a lektorské činnosti se věnuje popularizaci psychoterapie. Od roku 2020 je členkou výboru České asociace pro psychoterapii, kde má na starosti datovou sekci, spolupráci se zdravotními pojišťovnami a mediální komunikaci.